Taxi ook voor hulphonden

DSC02804.JPG15-11-2019 08:59 15-11-2019 08:59

Een reiziger met een hulphond is deze week door vijf verschillende taxichauffeurs geweigerd op station Haarlem. Verschillende partijen hebben hierover vragen gesteld aan het college.

De ChristenUnie wil graag weten welke bevoegdheden de gemeente Haarlem heeft om problemen in de taxi sector aan te pakken. Raadslid Frank Visser “Taxi-vergunningen zijn landelijk geregeld. Daarnaast geldt dat 7 gemeenten waar in het verleden problemen waren extra bevoegdheden hebben. Dit geldt onder meer voor Amsterdam en Haarlemmermeer. Deze gemeenten mogen vergunningen aan taxi-collectieven geven, zogenaamde TTO’s. Taxi ondernemers die niet tot zo’n TTO behoren kunnen worden geweigerd van de opstapmarkt. Daarnaast heb je de belmarkt dat je een taxi kunt bestellen, die valt niet onder deze regels.

Haarlem heeft niet de mogelijkheid om TTO’s aan te wijzen. Je kunt dus in Haarlem als je aan de landelijke voorwaarden voldoet taxi-ondernemer worden. Visser: “Maar voor zover ik weet kan Haarlem wel tot op beperkte hoogte eigen regels stellen voor de taxisector, bovenop het landelijke vergunningstelsel. Ik zou graag willen weten: heeft Haarlem dergelijke regels en zo ja welke. Zo nee, welke mogelijkheden zijn er juridisch gezien in de kwestie rond de hulphonden: is het juridisch mogelijk om taxi ondernemers te weigeren op het stationsplein als zij blindegeleidenhonden weigeren of hiervoor te beboeten?”

Het college heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

« Terug