Lachgas is niet grappig

Lachgas.jpg18-11-2019 19:59 18-11-2019 19:59

Aan kinderen word vaak gezegd dat een grap alleen een grap is als iedereen erom kan lachen. Lachgas is al lang geen grap meer. Het is eigenlijk nog nooit een grap geweest. Niet alleen is lachgas schadelijk voor de gezondheid van degene die het gebruikt, ook anderen hebben er last van: door het gedrag van de gebruiker die onder invloed staat en door de milieuschade die het gebruik van lachgas veroorzaakt. Denk daarbij aan de patronen die op de straat liggen, maar ook aan de uitstoot van dit broeikasgas (250 keer schadelijker dan CO2 !). ChristenUnie Haarlem is dan blij met het voorstel van de burgemeester om lachgas in Haarlem te verbieden.

Concreet stelt de burgemeester voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden. Ook de verkoop wordt verboden in alle horecabedrijven, dus niet meer zoals nu alleen in de alcohol schenkende horecabedrijven. Tenslotte wordt het venten van lachgas in de omgeving van evenementenlocaties verboden.

Samen met deze verboden stelt de burgemeester ook drie ander maatregelen voor om in de Algemeen Plaatselijke Verordening op te nemen:

  • De burgemeester krijgt de mogelijkheid om specifieke gebieden aan te wijzen waar het consumeren van drugs verboden is, ook softdrugs. Daarmee krijgt de handhaving extra handvaten om de overlast door drugs misbruik tegen te gaan. 
  • Het openlijk vertonen van kenmerken van door de rechter verboden organisaties wordt verboden. Daarbij gaat het om logo’s of spreuken op kleding of motoren. Dit voorstel doelt vooral op motorclubs zoals de Hells Angels. Het gaat niet om alle motorclubs, maar alleen om die clubs die verboden zijn omdat de activiteiten van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde en waar een cultuur van wetteloosheid en geweld een belangrijke rol speelt. Deze regel wordt voorgesteld om te kunnen optreden tegen de voortzetting van dergelijke organisaties. Ook de voortzetting is strafbaar maar de strafbaarstelling geldt pas op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden. Door de regel in de APV kan er toch opgetreden worden. 
  • Ook het oplaten van ballonen wordt verboden zoals ook al in onze omliggende gemeenten het geval is. Het oplaten van ballonen is slecht voor het milieu. Zelfs biologisch afbreekbare ballonen blijven nog jaren in de natuur rondzwerven en vormen een bedreiging voor onze natuur (bijvoorbeeld voor vogels).

De ChristenUnie steunt deze voorstellen omdat wij overtuigd zijn dat deze maatregelen helpen om te waarborgen dat Haarlem ook in de toekomst een mooie en veilige stad blijft waar wij trots op kunnen zijn.

 

« Terug