Geen boete voor afvalcontainer voor 23 uur

Klok2.jpg21-11-2019 21:27 21-11-2019 21:27

Als een afvalcontainer is geleegd moet je die dezelfde dag van de straat halen. Tot vandaag kon je een boete krijgen als je rolcontainer nog buiten stond na 20 uur ’s avonds. De ChristenUnie heeft voorgesteld dit tijdstip te verschuiven naar 23 uur. Dit voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.

Raadslid Frank Visser: “Veel Haarlemmers werken buiten de stad. Niet alle inwoners zijn altijd in staat om een rolcontainer voor 20 uur te verwijderen. Ik ben daarom blij met deze verruiming. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat iedereen zijn container zo lang laat staan. Maar het voorkomt dat iemand die om 20 uur nog niet thuis is gelijk een boete krijgt.”

Het college was tegen het voorstel omdat zo handhaving moeilijker zou worden. Handhavers werken namelijk niet na 23 uur. De ChristenUnie denkt dat dit probleem in de praktijk mee zal vallen. “Het grootste probleem is als mensen hun rolcontainer tot de volgende dag laten staan. Dan kan prima gehandhaafd worden.”

 

MOTIE Geen boete voor afvalcontainer voor 23 uur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 november 2019,

In beraadslaging over de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overwegende dat:

  • Artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit inwoners van Haarlem verplicht inzamelmiddelen zoals de DUO-bak zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, maar uiterlijk voor 20:00 uur op de inzameldag uit de openbare ruimte te verwijderen
  • Het overtreden van deze bepaling een strafbaar feit is op grond van artikel 20 van de Afvalstoffenverordening;
  • In de huidige 24 uurseconomie waarbij veel Haarlemmers ook nog buiten de stad werken veel inwoners regelmatig niet in staat zullen zijn het inzamelmiddel voor 20:00 uur te verwijderen;

Verzoekt het college

In artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit “voor 20:00 uur” te wijzigen in “voor 23:00 uur”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

« Terug