Nieuw in 2020: postpakket bestelautomaten

20151224_113931.jpg29-11-2019 18:43 29-11-2019 18:43

Eind 2018 vroeg ChristenUnie via een motie om in de stad pakketautomaten te plaatsen, bijvoorbeeld bij het station. Zo zouden inwoners op hun eigen tijdstip pakketjes kunnen ophalen en daarmee het vele verkeer van pakketdiensten in de stad worden beperkt.

De motie werd uiteindelijk niet aangenomen omdat het college aangaf een proef in voorbereiding te hebben voor een aantal pakketautomaten in de binnenstad.

Deze maand kreeg de gemeenteraad een update. Er komt een proef waarin de gemeente wil meten of de emissie van de postpakketbezorging inderdaad afneemt en het verkeersbewegingen ook. Hogeschool InHolland zal dit onderzoeken. De proef zal samen met PostNL worden uitgevoerd en zal twee jaar duren. Inmiddels wordt niet meer gedacht aan locaties in het centrum maar aan vijf locaties ten noorden van het station en een locatie op het station zelf. Dit laatste is op verzoek van de gemeente n.a.v. de motie van de ChristenUnie.

De automaten zijn uitsluitend voor gebruik door PostNL. De gemeente is nog in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt die de ontwikkeling van de postpakket bestelautomaten (PBA’s) nauw volgen. De bedoeling is dat dit najaar de juridische basis voor de samenwerking met PostNL klaar is. Vervolgens worden de voorgestelde locaties met bewoners en relevante partijen definitief gemaakt. Realisatie is afhankelijk van vergunningentraject en onderhandeling met eigenaren gebouwen. De bedoeling is dat de automaten in de loop van 2020 operationeel zijn.

« Terug