Meerwijk verdient het!

20151224_131102.jpg14-11-2019 23:07 14-11-2019 23:07

De komende jaren gaat de openbare ruimte van Meerwijk compleet op de schop. Zo’n 50 jaar na de oplevering van deze wijk zijn de straten, stoepen en parkeervakken aan groot onderhoud toe.

De bedoeling is de opknapbeurt van Meerwijk te combineren met maatregelen voor de energietransitie. De gemeente Haarlem is bezig met uitwerking van een warmtenet dat in Schalkwijk het gasnet moet gaan vervangen. Komend jaar zal een proefboring plaatsvinden om te zien of met geothermie voldoende aardwarmte beschikbaar kan komen voor de verwarming van Meerwijk.

De commissie beheer van de gemeenteraad kreeg de keuze uit verschillende scenario’s voor de herinrichting. In het goedkoopste scenario wordt niet de hele wijk aangepakt maar is het momenteel beschikbare budget van circa 15 miljoen leidend. In dit scenario wordt uitgegaan van de huidige weginrichting. In het duurste scenario van 25 miljoen wordt de hele wijk aangepast en wordt de hele wijk 30 km zone inclusief eenrichtingsverkeer in veel straten. In dit scenario is er meer groen en minder verharding en worden speelmogelijkheden verbeterd. Ook komen er wadi’s waardoor er minder ondergrondse afvoer nodig is (klimaatadaptatie).

De hele gemeenteraad heeft de voorkeur voor het duurste scenario. Dit is wel een uitdaging omdat de komende jaren in de stad meer investeringen nodig zijn. De ChristenUnie gaf daarom aan dat wij weliswaar ook de voorkeur hebben voor dit scenario maar dat nu wel heel erg snel veel geld wordt uitgegeven terwijl over veel kleinere investeringen vaak veel langer wordt gedebatteerd. Wij hebben het college uitgedaagd om te kijken of hetzelfde resultaat kan worden bereikt voor minder geld en of dat een deel van de kosten wellicht kan worden betaald uit de rioolheffing. Raadslid Frank Visser: “De ChristenUnie gaat voor een duurzame en verkeersveilige inrichting. De opknapbeurt van Meerwijk is hard nodig. In sommige wegen zitten diepe gaten en de inrichting sluit niet meer aan bij de eisen van deze tijd. Maar we moeten ook naar het geld kijken. De komende jaren zijn nog veel meer investeringen in de stad nodig. Ik heb liever dat de opknapbeurt wordt uitgesmeerd over meer jaren dan dat we veel geld uitgeven in de wijk zonder dat de inrichting echt verbeterd.”

« Terug