Helaas geen overgangsregeling voor standplaatsen

WP_20160604_09_55_42_Pro.jpg19-12-2019 21:42 19-12-2019 21:42

Na maanden debat heeft de Haarlemse gemeenteraad de discussie over het nieuwe standplaatsenbeleid afgerond. Op grond van Europese regelgeving wordt de vergunningtermijn voor viskramen, ijskarren en oliebollenkramen beperkt tot tien jaar. Tevergeefs heeft de oppositie gepleit voor een overgangsregeling voor de huidige standplaatsregeling

Raadslid Frank Visser: “Helaas moest het standplaatsenbeleid aangepast worden omdat Europa op grond van de Dienstenrichtlijn stelt dat bij schaarse vergunningen er altijd na een paar jaar concurrentie moet zijn. De termijn van 10 jaar die Haarlem heeft gekozen is wat dat betreft nog ruim in vergelijking met andere gemeenten. Volgens juristen is een langere termijn echter niet haalbaar bij de rechter. Dit is zuur voor de huidige standplaatshouders die dachten een onbeperkte vergunning te hebben en later hun bedrijf te kunnen verkopen. Daarom hebben wij samen met andere fracties gepleit voor een overgangsregeling.”

GroenLinks, PvdA, D66 en CDA hebben uiteindelijk tegen alle voorstellen van de oppositie gestemd om de voorstellen te verzachten. Zo werd er als overgangsregeling door de Actiepartij gepleit om vergunningen binnen 5 jaar te mogen verkopen en dat de vergunning dan voor de nieuwe eigenaar 10 jaar geldig zou zijn. Dit voorstel heeft de ChristenUnie gesteund. Dit voorstel haalde het niet net als ons eigen voorstel om standplaatshouders die na 10 jaar hun plek verliezen aan een ander tenminste één kans te geven op een andere plek.

Daarnaast heeft onze fractie voorgesteld om standplaatshouders de mogelijkheid te geven parttime te werken. Visser: “Nu moet een standplaatshouder in principe altijd aanwezig zijn. Het is terecht dat een standplaats 5 a 6 dagen per week gebruikt moet worden maar het is niet meer van deze tijd dat je een standplaatshouder verplicht (meer dan) fulltime te werken.”

Een ander voorstel van de ChristenUnie was om dubbel grondgebruik toe te staan, juist omdat de plaatsen schaars zijn. Nu kan je op 1 locatie nog een oliebollenkraam in de winter hebben en een ijskar in de zomer. Het college heeft echter besloten om dit niet meer toe te staan omdat dit dubbele gebruik niet op elke plek wenselijk zou zijn. Visser: “Dat vind ik een vreemd argument. Dan moet je besluiten tot maatwerk en niet iets categorisch verbieden”.

Lees hieronder alle moties van de ChristenUnie. Lees hier de eerdere bijdrage van de ChristenUnie over dit onderwerp.

 

MOTIE Oliebollenkraam en ijskar gaan goed samen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 december 2019,

In beraadslaging over Standplaatsenbeleid 2019;

Constaterende dat:

 • Het college in het Standplaatsenbeleid 2019 heeft bepaald dat een standplaats altijd maar kan worden benut door één ondernemer met één vergunning (blz. 17);
 • Het op dezelfde plek dus niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld in de winter een oliebollenkraam te hebben en in de zomer een ijskar of doordeweeks een viskraam en in het weekend een bloemenstal;
 • Hierop momenteel 2 uitzonderingen gelden, namelijk de Nice Passage 12 en de Grote Houtstraat 140C;
 • Deze uitzonderingen worden opgeheven zodra de huidige vergunning afloopt;

Overwegende dat:

 • Het college nergens motiveert waarom dit dubbelgebruik verboden wordt;
 • Dubbelgebruik juist nastrevenswaardig is omdat hierdoor minder ruimte nodig is voor standplaatsen;
 • Voor zover bekend bij de gemeenteraad nooit klachten zijn binnen gekomen over dit dubbel gebruik;
 • Deze regel een typisch voorbeeld is van overbodige regels;
 • De gemeente juist zou moeten streven naar het bieden van maatwerk;

Verzoekt het college:

Het standplaatsenbeleid 2019 aan te passen zodat dubbel gebruik van één standplaats wel mogelijk blijft.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

MOTIE Visje in Noord en Zuid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 december 2019,

In beraadslaging over Standplaatsenbeleid 2019;

Constaterende dat:

 • Het college in het Standplaatsenbeleid 2019 heeft bepaald dat per ondernemer slechts één vergunning kan worden verleend;
 • Het college hiermee wil voorkomen dat standplaatsen worden ingenomen door grote (landelijke) ketens;

Overwegende dat:

 • Elke vergunning maximaal 10 jaar geldig wordt;
 • Het bedrijfsrisico voor lokale standplaatshouders hierdoor enorm zal toenemen;
 • Het toestaan van maximaal 3 vestigingen dit risico voor onze lokale ondernemers kan verkleinen;
 • Tegelijkertijd door het aanwezigheidsvereiste kan worden voorkomen dat hierdoor standplaatsen worden ingenomen door ketens van buiten de stad;
 • Met meerdere vestigingsmogelijkheden in een grote stad als Haarlem kan worden voorkomen dat consumenten de halve stad door moeten reizen voor hun favoriete vis- of bloemenleverancier;

Verzoekt het college:

Het standplaatsenbeleid 2019 aan te passen zodat per vergunninghouder maximaal 3 vergunningen worden toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de vergunninghouder voldoet op tenminste één van deze locaties aan het aanwezigheidsvereiste;
 • voor de andere locaties wordt het aanwezigheidsvereiste ingevuld door vaste medewerkers;
 • de vergunninghouder zijn vergunning niet kan verpachten aan een andere ondernemer (verplichte bedrijfsvoering als één bedrijf);

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Parttime standplaatshouder

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 december 2019,

In beraadslaging over Standplaatsenbeleid 2019;

Constaterende dat:

 • Het college in het Standplaatsenbeleid 2019 heeft bepaald dat per ondernemer slechts één vergunning kan worden verleend en dat de vergunninghouder ten tijde van de bedrijfsuitoefening zoveel als mogelijk persoonlijk aanwezig dient te zijn.
 • Indien niet aan de aanwezigheidseis kan worden voldaan, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, is het ter beoordeling aan het college of de vergunninghouder tijdelijk vervangen kan worden;
 • Bij hoge mate van uitzondering kan het college de vergunninghouder (schriftelijk) toestemming geven gedurende een bepaalde periode de bedrijfsuitoefening te laten uitoefenen door een “vervanger”;

Overwegende dat:

 • Parttime werken tegenwoordig heel normaal is (dit is geen “hoge mate van uitzondering”);
 • Het voor deze ondernemers wel wenselijk kan zijn het grootste deel van de week open te zijn;
 • “Zoveel als mogelijk aanwezig zijn” een onduidelijk criterium is;
 • Het aanwezigheidsvereiste ook door meerdere vaste medewerkers ingevuld zou moeten kunnen worden (analoog aan het aanwezig zijn van bevoegde medewerkers in horeca zaken met een drankvergunning)

Verzoekt het college:

Het standplaatsenbeleid 2019 aan te passen zodat het aanwezigheidsvereiste wordt beperkt tot de eis de vergunninghouder tenminste 1/3 van het aantal in de vergunning opgenomen dagen/uren aanwezig is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

MOTIE Standplaats kwijt? Dan aanbod voor nieuwe (in mededinging)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 december 2019,

In beraadslaging over Standplaatsenbeleid 2019;

Constaterende dat:

 • Het college in het Standplaatsenbeleid 2019 heeft bepaald dat elke standplaats na 10 jaar aan een andere aanbieder kan worden vergeven;
 • Door het maximum aantal standplaatsen niet zeker is dat een standplaatshouder die zijn standplaats verliest een nieuwe standplaats kan krijgen
 • In het verleden er veel meer potentiele standplaatslocaties in Haarlem waren;

Overwegende dat:

 • Een standplaatshouder die zijn standplaats puur door mededinging verliest recht heeft op een tweede kans;

Verzoekt het college:

Het standplaatsenbeleid 2019 aan te passen zodat een standplaatshouder die zijn standplaats door mededinging verliest en die wel aan de gestelde voorwaarden voldoet de kans krijgt een nieuwe locatie toegewezen te krijgen ook als dit betekent dat hiervoor het aantal standplaatslocaties moet worden uitgebreid. Bij de toewijzing van deze nieuwe standplaats gelden dan wel de regels voor mededinging.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

« Terug