Generaal Spoorlaan hoofdfietsroute dus fietsstroken rood asfalt

20180512_14005719-12-2019 20:18 19-12-2019 20:18

De gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting van de Generaal Spoorlaan. In januari worden deze gepresenteerd. De ChristenUnie heeft vragen in de raad gesteld omdat de eerste ontwerpen uitgaan van een weginrichting met fietssuggestiestroken. Raadslid Frank Visser: “De Generaal Spoorlaan is een hoofdfietsroute en daar horen volwaardige fietsstroken, fietspaden of een inrichting als fietsstraat. De gemeenteraad heeft dat herhaaldelijk uitgesproken. Ik snap niet dat het college steeds maar weer meent daarvan af te kunnen wijken. Er worden zelfs klinkers voor deze weg voorgesteld. Dat is niet comfortabel voor fietsers.”

Bijdrage ChristenUnie vragenuurtje:

Voorzitter, wij hebben begrepen dat van de Generaal Spoorlaan in januari het voorlopig ontwerp wordt afgerond en dat hier geen fietsstroken in rood asfalt of een fietsstraat in zit, maar fietssuggestie stroken met klinkers. Dit is een hoofdfietsroute buiten het centrum en daar heeft de gemeenteraad al herhaaldelijk van gezegd dat dit in rood asfalt moet.

Daarom heb ik de volgende vragen aan het college

  1. Wat is gebeurt met de startnotitie uit 2016 waarin wel degelijk fietsstroken in rood asfalt stonden?
  2. Wat is de reden dat de wethouder voor klinkers gaat terwijl het Haarlems Verkeers en Vervoersplan (HVVP), Uitvoeringsprogramma Fiets en dus deze startnotitie allemaal zeggen: rood asfalt?
  3. Wat is de reden dat de wethouder kiest voor fietssuggestiestroken in plaats van echte fietsstroken terwijl toch de prioriteit in de SOR duidelijk is: eerst voetganger, fiets en OV en pas dan de auto?
  4. Kan de wethouder reageren op het verzoek van de Fietsersbond om op deze hoofdfietsroute te kiezen voor voorrang op zijstraten middels uitritconstructies en een smallere rijlopen om zo de snelheid van autoverkeer te remmen?
  5. Recent was de wethouder tegen rood asfalt op de Willem Klooslaan omdat het plan al in de inspraak was geweest. Nu dreigt echter het voorlopig ontwerp in de inspraak te gaan voordat wij als raad hierover hebben kunnen spreken. De ChristenUnie vraagt daarom via deze weg alsnog conform de uitdrukkelijke wens van deze raad in het voorlopig ontwerp alsnog uit te gaan van rood asfalt. Als de wethouder hier niet toe bereid is kan de wethouder dan toezeggen dat het voorlopig ontwerp pas de inspraak in gaat nadat wij het hebben behandeld in de commissie beheer?

De wethouder reageerde dat hij nog niets heeft besloten en heeft toegezegd dat het ontwerp indien er inderdaad voor fietssuggestiestroken en klinkers gekozen zou worden eerst zal worden besproken in de commissie beheer voordat het de inspraak in gaat.

« Terug