Autoloze zondag op 20 september 2020

WP_20160528_10_36_46_Pro.jpg19-12-2019 23:33 19-12-2019 23:33

Haarlem moet gaan meedoen aan de internationale autoloze zondag op 20 september 2020. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college gevraagd dit te onderzoeken.

In de motie, ingediend door CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Actiepartij, is nadrukkelijk sprake van een vrijwillige autovrije zondag. Raadslid Frank Visser: “In andere steden kunnen straten zich aanmelden om mee te doen. We hopen dat dit zich als een olievlek verspreid. Belangrijke voorzieningen moeten uiteraard bereikbaar blijven. Op verzoek van de ChristenUnie is ook in de motie opgenomen dat er eerst overleg moet zijn met wijkraden en maatschappelijke organisaties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sportclubs, ondernemersverenigingen en kerken.”

Een autoloze zondag is al in veel steden een succes. Het helpt mensen om bewuster om te gaan met mobiliteit. Bovendien maakt het mogelijk om de straat één keer per jaar eens op een andere manier te gebruiken. Het college is gevraagd in het voorjaar met een voorstel te komen.

Motie ‘Autovrije zondag’

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019:

Constaterende dat:

 • de gemeente Haarlem binnen het mobiliteitsbeleid aanstuurt op een mobiliteitstransitie1 ;
 • het coalitieprogramma zet in op een gedragsverandering, waarbij het vanzelfsprekender wordt om gebruik te maken van (een combinatie van) andere vervoersvormen dan de auto2;
 • de Europese mobiliteitsweek het mogelijk maakt om maatregelen die gedurende het hele jaar rond mobiliteit worden genomen, een podium te bieden3;

Overwegende dat:

 • de gemeente Haarlem aan de Europese mobiliteitsweek kan deelnemen door een autovrije dag te organiseren in een deel van de gemeente3;
 • de Europese mobiliteitsweek jaarlijks plaatsvindt tussen 16 en 22 september;
 • een autovrije dag mensen stimuleert om een dag per jaar op zoek te gaan naar een ander vervoersmiddel en zodoende mensen in aanraking laat komen met alternatieve vervoermiddelen;
 • in 2019 vele steden waaronder Berlijn, Brussel en Londen, Haarlem al voor zijn gegaan4 ;
 • een autovrije dag doordeweeks onwenselijk is;

Roept het College op:

 • deel te nemen aan de Europese mobiliteitsweek door een vrijwillige autovrije zondag in een deel van de gemeente te organiseren;
 • in overleg te gaan met wijkraden en maatschappelijke organisaties over de invulling hiervan;
 • voor de kadernota een voorstel inclusief financiële onderbouwing voor te leggen aan de commissie beheer;

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA

GroenLinks

SP

ChristenUnie

Actiepartij

 

1 Ontwikkelagenda Mobiliteitsbeleid (2019, p. 4)

2 Coalitieprogramma Duurzaam Doen (2018, p. 11)

3 https://rwsduurzamemobiliteit.nl/praktijk-projecten/europese/gemeenten/

4 https://www.theguardian.com/cities/gallery/2019/sep/22/world-car-free-day-2019-in-pictures

« Terug