Bijna 60 woningen extra in Delftwijk

IMG_5394.JPG21-12-2019 21:14 21-12-2019 21:14

Aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk worden 224 verouderde huurwoningen van Pre Wonen vervangen door circa 280 sociale huurwoningen. Dit zijn 56 woningen meer dan in het oorspronkelijke plan dat in 2018 werd besproken in de gemeenteraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een voorstel van de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: “Ik ben erg blij met dit resultaat. De wachtlijsten zijn lang in Haarlem en dan is 56 woningen extra echt zeer welkom!”

In de eerste plannen uit 2018 werden de bestaande woningen ongeveer 1 op 1 vervangen door nieuwe woningen. De ChristenUnie stelde toen voor een extra woonlaag toe te voegen om zo extra woningen te realiseren. De gemeenteraad heeft dit overgenomen.

Het college heeft deze week het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Uiteindelijk is ruimte gevonden om 280 sociale huurwoningen te realiseren. Het woningbouwprogramma omvat circa 14 woningen van 75 m2 en 266 woningen van 60 m2 . Van deze woningen wordt 70% gerealiseerd met een huur onder de aftoppingsgrens. Tussen de 15 en 20% van de woningen van 60 m2 wordt gereserveerd voor starters en jongeren.

Grootste zorg in 2018 was de ruimte voor het parkeren. Maar doordat er nu meer woningen voor jongeren komen en jongeren gemiddeld minder auto’s hebben wijzen de modellen uit dat ondanks de groei van het aantal woningen de parkeerruimte straks voldoende zal zijn. Raadslid Frank Visser: “Ik hoop dat we op deze manier ook bij andere bouwplannen in Haarlem ruimte kunnen vinden voor extra woningen. Het plan Aart vd Leeuwstraat toont aan dat dit mogelijk is. Er komt zelfs meer ruimte voor groen”.

« Terug