Startnotitie integrale visie stationsgebied

DSC02807.JPG10-12-2019 21:35 10-12-2019 21:35

Auto, fiets, voetganger en OV zitten elkaar in de weg rond het station van Haarlem. Daarom werkt de gemeente samen met de provincie aan een nieuw inrichtingsplan dat het gebied klaar moet maken voor de toekomst. Zo wordt er gedacht aan de komst van een tram naar Amsterdam langs de A9, een ondertunneling van de N200 ten noorden van het station en aan bouwen van nieuwe woningen en andere voorzieningen boven het busstation.

Al deze denkrichtingen staat in de startnotitie integrale visie stationsgebied. Er staan nog geen stedenbouwkundige schetsen op papier. Er is alleen nog op hoofdlijnen gekeken wat de mogelijkheden zijn in het gebied. De verschillende vervoersstromen zijn daarin leidend. Zo wordt er gekeken of er meer buslijnen elders in Haarlem kunnen komen, met name in Haarlem Oost, zodat de groei van het busverkeer bij station Haarlem kan worden geremd. Niet iedereen die in de bus zit naar het station moet immers in het centrum zijn.

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie aan het debat over de startnotitie in de commissie ontwikkeling:

 

Voorzitter, de ChristenUnie wil in heel Haarlem goed openbaar vervoer en we willen bij het station een mooie stadsentree met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers en extra woningen. Daarom zijn we blij dat nu een plan wordt gemaakt voor de hele omgeving van het station. Nu eigenaar Pinnacle met de Beyneshal aan de slag wil heeft Haarlem de kans om een mooie nieuwe entree voor de stad te maken.

Het college schetst een aantal hoofdkeuzes zonder zelf nu al te kiezen. Daar is het ook nog te vroeg voor. In hoofdlijnen steunt de ChristenUnie de denkrichting van het college. Maar voorzitter, dit is typisch een gevalletje waar het om de details gaat en daarom heeft de ChristenUnie nog wel een paar punten die wij aan de wethouder willen meegeven voor de verdere uitwerking.

Allereerst de omvang en de locatie van het busstation. Het college redeneert dat herrouteren van bussen betekent dat het aantal bussen niet zal groeien en dat dus het busstation niet groter hoeft. Voorzitter, dat is echt een misrekening. De huidige perrons zijn gevaarlijk smal en bieden geen ruimte om te schuilen. Ook zitten de bussen elkaar in de weg omdat ze achter elkaar moeten stoppen en pas weg kunnen rijden als de voorganger vertrokken is. Er zijn dus sowieso meer en bredere perrons nodig zelfs als het aantal bussen niet groeit. Maar meer en bredere perrons hoeft niet perse extra ruimte te kosten. Je kunt beter 16 korte brede perrons hebben dan 8 lange smalle perrons.

Met meer perrons zit de Beyneshal wel in de weg. Het stuk schetst daarvoor een goede oplossing: een dubbel maaiveld of te wel bebouwing boven het busstation. Dan heb je voldoende ruimte voor de bussen en hopelijk in de toekomst de tram, dan staan de reizigers droog en dan heb je tegelijkertijd onderhandelruimte met Pinnacle om de noodzakelijke sloop van de Beyneshal te regelen.

Een optie die wordt genoemd is om het busstation te verplaatsen naar de noordkant van het station. Dat lijkt de ChristenUnie een slecht idee. Dat wordt heel onoverzichtelijk voor reizigers en het leidt tot lange loopafstanden als dan de tram wel aan de zuidzijde is.

Dan de fietsenstallingen. Volgens het stuk zijn er 5000 extra nodig. In de stukken over de structuurvisie openbaar ruimte die we donderdag bespreken wordt gesproken over een optie van een kelder voor 2000 plekken die op korte termijn mogelijk is zelfs als het Beresteyncomplex niet bij de ontwikkeling wordt betrokken. Het lijkt mij dat een stalling met 2000 plekken verhoudingsgewijs duurder is dan een stalling voor 5000 plekken. Maar sowieso wil de ChristenUnie geen halve oplossingen. Dus wethouder hoe zit dit?

Dan de N200: het college schetst de opties korte tunnel, lange tunnel of stadsstraat. Bij de optie korte tunnel valt op dat het niet meer mogelijk is om via het Kennemerplein de Kennemerbrug op te gaan. Dat lijkt mij een groot probleem want dan kunnen bussen uit Haarlem Noord niet meer verder rijden dan het station. Er zijn volgens mij meer opties. In het verleden is gesproken over een knip voor auto’s op de Schoterweg. Je zou ook kunnen denken aan een knip op de N200 voor auto’s om zo het autoverkeer om de stad heen te leiden.

Dan het herrouteren van bussen. Prima om in Haarlem oost nieuwe buslijnen te ontwikkelen om zo een deel van de groei af te vangen. Daar hoeven we niet mee te wachten. Waarom niet in december 2021 al met enkele nieuwe buslijnen starten? Dan kunnen we ook de effecten zien aan de hand van de keuzes die reizigers maken. Zelfde geldt voor bussen van Schalkwijk naar Amsterdam Zuid. Ik heb daar wel wat ideeën voor en ik vermoed andere fracties ook. Normaal kunnen gemeenteraden in december of januari input geven voor het vervoerplan 2021. Gaat het college die input nog ophalen?

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het plan is de gewenste komst van de tram. Wij zijn het met het college eens: de komst is urgent. Maar het geld is er nog lang niet. Als we voor elkaar willen krijgen dat de tram er komt is een hele stevige lobby nodig. We moeten investeren in onderzoeken maar tegelijk niet wachten tot dit allemaal klaar is. Kijk hoe Noord-Nederland dat heeft gedaan. Een paar maanden geleden was pas het eerste symposium en nu al heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de Lelylijn te onderzoeken. Dit komt omdat een breed platform onvermoeibaar aan het lobbyen is. De motie is perfect getimed om het onderzoek klaar te hebben bij de kabinetsformatie 2021 als het geld verdeeld gaat worden. Ook een aantal andere grote projecten zijn politiek gezien inmiddels goed voorgesorteerd zoals lightrail in Den Haag, een nieuwe metrolijn in Rotterdam en een nieuw intercity station in Utrecht. Haarlem is nog niet zo ver. De ChristenUnie wil dat het college een tandje bij gaat zetten voor lightrail langs de A9 dat tot in de Tweede Kamer de urgentie gevoeld gaat worden.

Tenslotte nog een technisch puntje: ik zie alleen een bovengrondse oplossing getekend voor de tram. Maar in het regionale OV-toekomstbeeld zit ook een tunnelvariant. Neemt de wethouder die ook mee in een volgende fase? Het lijkt de ChristenUnie verstandig om in elk geval bouwkundig een tunneltracé beschikbaar te houden, bijvoorbeeld als we een tweede fietsenkelder gaan bouwen is het slim om daar rekening mee te houden.

« Terug