Velserboog op de agenda houden

20151108_16482412-12-2019 22:04 12-12-2019 22:04

ChristenUnie Haarlem maakt zich zorgen dat de Velserboog nog voordat hij serieus onderzocht is bij het Rijk afvalt als mogelijke maatregel om de infrastructuur in onze regio te verbeteren.

Op initiatief van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is de Velserboog een paar jaar geleden opgenomen in de studie naar verbetering van de bereikbaarheid langs de A9. In september is een eerste tussenresultaat verschenen van de probleemanalyse van de zogenaamde MIRT verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)

Als bijlage van deze probleemanalyse is een rapport opgenomen met een opsomming van alle oplossingsrichtingen die verkend zijn.

Het goede nieuws is dat er haalbare oplossingsrichtingen in beeld zijn voor de files rond het Rottepolderplein. De oplossing wordt gezocht in een parallelle rijbaan aan de westkant van de A9 tussen Rottepolderplein en aansluiting van de A5. Dit is de drukste rijrichting en zo kunnen heel wat weefbewegingen worden voorkomen. Het slechte nieuws is dat er vooral sectoraal is gekeken naar de auto. OV wordt alleen als “meekoppelkans” gezien.

De Haarlemse ChristenUnie-fractie krijgt echter de indruk dat met dit rapport ook de Velserboog wordt afgeserveerd. Met deze boog zou verkeer in de toekomst rechtstreeks vanaf de Westelijke Randweg de A9 op kunnen rijden. Zo ontstaat een soort ring rond Haarlem zodat er minder verkeer door de stad is en ook hoeft dan niet al het verkeer via het Rottepolderplein de A9 op te rijden.

De Velserboog is in de verkenning echter alleen onderzocht in combinatie met de ring Zuid, of te wel de Kennemertunnel. Gezien het enorme budget dat daarvoor nodig is, is dit deze combinatie-maatregel in de verkenning bij voorbaat al afgevallen. Logisch want er is alleen maar gezocht naar maatregelen van om en nabij de 60 miljoen euro gezien het budget dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Hiermee dreigt de Velserverbinding echter nationaal wel uit beeld te raken, terwijl de Velserboog als losse maatregel veel goedkoper is dan de Kennemerktunnel. Volgens de ChristenUnie-fractie is dit echt een gemiste kans! De Velserboog is namelijk nu bij het Rijk in beeld. Als hij nu afvalt dan zullen we weer helemaal van vooraf aan moeten beginnen. Wij hebben daarom de wethouder gevraagd te proberen het proces bij te sturen en alsnog de Velserboog serieus als losse maatregel onderzocht te krijgen.

 

« Terug