Impact corona op gemeente Haarlem nog niet te overzien

DSC02735.JPG02-05-2020 11:58 02-05-2020 11:58

De corona-uitbraak heeft grote gevolgen voor de inwoners van Haarlem. Ondernemers kunnen aankloppen bij de gemeente voor tijdelijke ondersteuning, maar als de crisis langer duurt dreigen veel faillissementen en een toename van de werkloosheid. Wat betekent deze crisis voor mensen in een kwetsbare positie die ineens minder zorg krijgen? Wat is de impact op gezinnen nu ouders moeten balanceren tussen thuiswerken en het ondersteunen van kinderen die thuisonderwijs volgen?

Ook de gevolgen voor de gemeente zijn groot. Parkeerinkomsten en toeristenbelasting zijn gekelderd, ambtenaren werken thuis en handhavers hebben ineens andere taken gekregen. De exacte gevolgen voor de begroting zijn nog niet te overzien, maar vast staat dat het om miljoenen euro’s gaat. Het college heeft op alle beleidsterreinen inmiddels maatregelen genomen. Zo zijn jeugdwerkers nu meer actief op straat nu de jeugdcentra gesloten zijn. Leden van de sociale wijkteams proberen telefonisch contact te houden met kwetsbare inwoners. Om te voorkomen dat bouwprojecten vertraging oplopen zijn inmiddels ook de eerste digitale inspraakbijeenkomsten gehouden. Betaling van huur en lokale belastingen zijn voor veel ondernemers en culturele instellingen opgeschort.

De gemeenteraad werkt nu ook anders. Minder urgente onderwerpen zijn uitgesteld. Alle vergaderingen gaan via een videoverbinding met Microsoft Teams. Raadslid Frank Visser: “Dit gaat verrassend goed. Het digitaal vergaderen zorgt voor een strakkere vergaderorde. Nadeel is dat echt debat lastig is. Zo is elkaar interrumperen niet echt goed mogelijk. Ook de non-verbale interactie ontbreekt omdat de raadsleden elkaar niet meer recht in de ogen aankijken.” Dankzij een noodwet mag de raad nu ook via de videoverbinding stemmen. De eerste online raadsvergadering werd gelijk spannend omdat bij één raadslid de verbinding wegviel precies tijdens het stemmen en die ene stem het verschil maakte of een voorstel werd aangenomen. De verbinding werd net op tijd weer hersteld.

Het echte debat over de gevolgen van de crisis moet nog komen. Visser: “Het college heeft nu de handen vol aan crisismaatregelen. Wekelijks krijgen wij een brief met de stand van zaken. Ook zijn gemeenten nog in onderhandeling met het Rijk welke kosten het Rijk gaat vergoeden. Ik verwacht dat in mei of juni de gemeenteraad met het college gaat debatteren over de gevolgen voor de lange termijn. Ik hoop dat het Rijk met voldoende geld over de brug komt voor de gemeenten want anders zijn pijnlijke maatregelen onvermijdelijk. Haarlem staat er financieel namelijk niet goed voor want onze schuld is hoog.”

Wekelijks kan de gemeenteraad in een vragenuurtje wel alvast punten onder de aandacht brengen van het college. Zo heeft de ChristenUnie vragen gesteld over vergoeding van de ambulante hulp in bijvoorbeeld de jeugdzorg als deze telefonisch of in een videogesprek wordt gegeven. Normaal gesproken is deze vergoeding er immers alleen voor “face to face” hulp.

Ook hebben wij vragen gesteld over de bereikbaarheid van Spaarndam nu buslijn 14 is geschrapt. Het college heeft geantwoord dat de minibusjes op deze lijn door de 1,5 meter regels nu niet inzetbaar zijn en dat grotere bussen niet kunnen rijden in Spaarndam. Nu weer meer mensen buitenshuis aan het werk gaan wil de ChristenUnie dat een oplossing wordt gezocht. Raadslid Frank Visser: “De chauffeur zou in de kleine busjes ook beschermd kunnen worden met een plexiglas scherm net zoals kassières in de supermarkt”.

Ziet u in uw omgeving knelpunten rond de Corona-crisis die de gemeente zou moeten oplossen? Laat het onze fractie weten via fractie@haarlem.christenunie.nl !

« Terug