Minimabeleid: succes maar ook kansen voor verbetering

20140911_20462813-05-2020 20:37 13-05-2020 20:37

Het college heeft aan de gemeenteraad een evaluatie verstuurd van het minimabeleid. De ChristenUnie is blij met de resultaten maar ziet nog wel kansen voor verbetering.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Els Booms:

Voorzitter, de evaluatie van het minimabeleid, het lijkt een succesverhaal. Het bereiken van Haarlemmers die een minimum inkomen hebben is sterk verbeterd. Dat verdient complimenten. 

De vraag blijft wel: wie bereiken we nog niet en waar komt dat door? De nota noemt zelf de relatief nieuwe doelgroep tussen de 115 en 120%. Maar zijn er ook onder de oude doelgroep nog mensen die we missen?

De ChristenUnie heeft bij de begrotingsbehandeling samen met andere partijen gepleit voor verhoging van de minima grens naar 130%. Ons voorstel was om dit in twee stappen te doen zodat je tussentijds kunt zien hoeveel mensen er daadwerkelijk gebruik van maken. Een belangrijk argument om deze stap te nemen is het verkleinen van de armoedeval.  De ChristenUnie wil daarom nog steeds deze verhoging. Om de financiële consequenties voor de gemeente op te vangen zou er gekozen kunnen worden voor versobering van de minima regelingen voor de groep 120 tot 130%. Is de wethouder bereid de mogelijkheden in kaart te brengen?

Zorgelijk is het groot aantal aanvragen voor beschermingsbewind. Dat is nu al 67% van de aanvragen bijzondere bijstand terwijl dit in 2015 nog 37% was. Om hier wat de rem op te zetten is de inkomensgrens van deze regeling verlaagt naar 100% .

Wij waren en zijn het niet eens met deze maatregel en zijn afgelopen najaar in onze alternatieve begroting hier uitgebreid op ingegaan. De ChristenUnie pleit voor een meer fundamentele aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat minder burgers onder beschermingsbewind komen? En hoe zorgen we ervoor dat de bewindvoerders ook echt goed werk leveren? Hoe controleren we de kwaliteit? Hoe monitoren we of  burgers beschermingsbewind nog steeds nodig hebben.

Bij de begroting hebben wij voorgesteld een convenant te sluiten met bewindvoerders naar het voorbeeld van Rotterdam en te gaan werken met een financiële prikkel die bewindvoerders die goed werk leveren beloond. Het voorstel haalde toen net geen meerderheid maar nu ik deze cijfers zie wil ik het toch opnieuw voorstellen. Volgens de ChristenUnie is hier echt meer mogelijk wat zowel goed is voor de mensen met schulden als voor de gemeente.

De ChristenUnie is blij te zien dat er zoveel aandacht is voor kinderen die opgroeien in armoede. Vanuit de zogenoemde “kind gelden” is er aandacht geweest voor “voeding op scholen.”  Aan deze Pilot heeft slechts een Haarlemse school deelgenomen, met 61 kinderen. Het bleek erg ingewikkeld om dagelijks eten beschikbaar te stellen op school. 

Hoe kan dit zo ingewikkeld zijn? Elke kinderopvang regelt dagelijks vers eten voor de kinderen die zij opvangen. Gezonde voeding is   belangrijk voor alle kinderen!  Is de wethouder bereid dit opnieuw te onderzoeken? En mogelijk mee te nemen voor nieuw te ontwikkelen beleid.

De wethouder heeft in reactie op deze bijdrage aangegeven te kijken naar nieuwe doelgroepen zoals mensen die nu door de Corona-crisis een aanvraag hebben gedaan voor de zogenaamde Tozo-regeling. Ook heeft de wethouder toegezegd de mogelijkheden in kaart te brengen om de groep te helpen tussen de 120 en 130% van het minimuminkomen. Wel is dit afhankelijk van de financiele mogelijkheden want er zijn ook zorgen over het benodigd budget voor o.a. de jeugdzorg en de gevolgen van de Corona-crisis. In het najaar komt het college met voorstellen voor aanpassingen van het minimabeleid. Het college zal dan ook ingaan op mogelijkheden om het beschermingsbewind te verbeteren.

« Terug