Turnhal naast Mendelcollege moet goed ingepast

IMG_5325.JPG13-05-2020 22:45 13-05-2020 22:45

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkeling van een nieuwe turnhal in het Pim Muliersportpark naast het Mendelcollege en de Noord-Holland Hal. De turnhal dreigt te veel ruimte in te nemen waardoor een toekomstige fietsroute vanaf de Orionweg onder het spoor door richting Bloemendaal in het gedrang komt. Ook zijn er zorgen over de parkeersituatie en de entree van het honkbalstadion.

De commissie samenleving besprak de startnotitie om een turnhal te realiseren. In de startnotitie staat welke aandachtspunten meegenomen moeten worden bij de planvorming. De turnhal zal worden gebouwd voor de club HLC. Deze grote club (circa 1600 leden) geeft nu op veel locaties in Haarlem turnles, maar mist een locatie die geschikt is voor wedstrijden. De club wil na realisatie van de turnhal een eigen sportzaal in Schalkwijk achterlaten die de gemeente Haarlem dan kan gebruiken voor de bouw van een nieuwe sportvoorziening. Het is de bedoeling dat de turnhal multifunctioneel wordt ingezet. Zo zou het Mendelcollege bij de turnhal nieuwe sportzalen kunnen krijgen.

De ChristenUnie is positief over het initiatief om te komen tot een turnhal. Wij maken ons echter zorgen over het huidige proces. Nog voor de participatie officieel is gestart lijkt de communicatie met de belangrijkste spelers niet goed te verlopen. De wijkraad heeft een brandbrief gestuurd omdat zij tekeningen hebben gezien waarin de hal zoveel ruimte inneemt dat vrijwel alle parkeerplekken verdwijnen. Ook zou er geen ruimte meer zijn voor een toekomstige fietsroute die is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie openbare ruimte. De wijkraad klaagt dat de wethouder niet met de belangrijkste stakeholders in gesprek wil gaan maar eerst een ontwerp van de turnhal wil en daarna pas wil spreken over mogelijke conflicten met andere belangen. De wijkraad wil echter vanaf het begin gezamenlijk met alle stakeholders werken aan een plan.  

De wethouder heeft aangegeven dat de participatie nog moet starten en dat hij de tekeningen nog niet kent. Hij vindt het belangrijk de participatie pas te starten als er akkoord is van de gemeenteraad op de startbrief. De ChristenUnie heeft er begrip voor dat nog niet alles is uitgewerkt, daarvoor is het inderdaad een startbrief, maar vindt het jammer dat er niet toch alvast een gesprek is geweest met de wijkraad gezien de grote zorgen. Wij hebben de wethouder opgeroepen te werken aan een plan dat op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen bij de belangrijkste spelers: Mendelcollege, Kinheim en de wijkraad De Krim.

 

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de ChristenUnie is positief over de komst van een turnhal in het Pim Muliersportpark. Maar het gaat om meer dan een turnhal. Het gaat om een hele gebiedsontwikkeling.

En dan lijkt er opvallend weinig regie te zijn van de wethouder als ik luister naar de inspreker. Dat ben ik niet gewend van deze wethouder. Ga met alle belanghebbenden om tafel en zorg dat er een breed gedragen plan komt!

Wij hebben nog veel zorgpunten die we nauwelijks benoemd zien in de startnotitie:

  • Er dreigt straks geen fatsoenlijke entree meer te zijn voor Kinheim. Wordt dit opgelost?
  • Kijk naar kansen zoals een gezamenlijke kantine, dat kan ruimte schelen.
  • Waar moeten de touringcarbussen bij evenementen in het stadion straks staan, laat staan keren?
  • Blijft er wel ruimte voor toekomstige fietstunnel zoals opgenomen in de SOR? Het is voor de ChristenUnie een randvoorwaarde dat die ruimte er blijft. In het huidige plan schijnt er slechts 6 meter over te blijven voor auto’s, voetpad en fietspad, dat kan niet.
  • De gymzalen voor de school boven de turnhal plaatsen in plaats van ernaast zoals door meerdere fracties benoemd zou een oplossing kunnen zijn. Deze optie zie ik echter niet in de startnotitie.

Wij roepen de wethouder op deze punten mee te nemen en te sturen op een integraal ontwerp dat kan rekenen op draagvlak.

« Terug