Actieplan fiets: Hoog tijd voor maatregelen

DSC02809.JPG14-05-2020 21:20 14-05-2020 21:20

Het college van B&W heeft voor de jaren 2020-2022 een Actieplan Fiets gepresenteerd. Dit actieplan geeft aan waar de komende jaren wordt geïnvesteerd in extra fietsparkeerplekken en in verbetering van fietsroutes. De ChristenUnie is blij dat het college hier nu prioriteit aan geeft maar heeft nog veel vragen. Raadslid Frank Visser: “Voor de korte termijn zijn er veel goede acties. Maar het is wachten op het lange termijn mobiliteitsbeleid dat later dit jaar verschijnt. Om echt een impuls te geven aan de fiets in Haarlem is er meer nodig dan dit actieplan”.

Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie

Voorzitter, de ChristenUnie is blij dat er nu een Actieplan Fiets is gepresenteerd. Wel vragen wij waarom de Fietsersbond niet meer betrokken is bij het opstellen van dit plan. Zij hebben een aantal aandachtspunten die wij delen.

De ChristenUnie heeft nog de volgende vragen:

  • Mooi dat de fietspaden langs de Rijksstraatweg en de Schoterweg aangepakt gaan worden. De keuze voor betonplaten is goed, maar waarom daar asfalt overheen doen? Deze combinatie wordt volgens de Fietsersbond niet ondersteund door de leverancier. De ChristenUnie heeft twee wensen voor deze fietspaden. Allereerst: maak ze waar mogelijk breder. Dit is zo ongeveer de drukste fietsroute van Haarlem. Doe het dus in 1x goed. Zeker op het meest zuidelijke deel rond Soendaplein en Kleverlaan is er ruimte het fietspad breder te maken. Ten tweede: doe wat aan de vele putjes in het fietspad. Ga dus geen gaten daarvoor maken in het beton maar verplaats de waterleiding naar de stoep. Dan wordt het comfort voor de fietsers pas echt goed.

  • Mooi dat er 5 miljoen wordt gereserveerd voor het vergroten van de fietsenstalling bij het station. Maar dit is maar genoeg voor 2000 plekken terwijl er volgens de prognoses 5000 nodig zijn. Het college gaat uit van cofinanciering dus meer dan 2000 is mogelijk. De ChristenUnie wil geen halve maatregelen. Als er meer geld nodig is voor 5000 extra plekken dan moeten we dat zoeken.

  • Wij zijn het eens dat een fietsenstalling rond de Botermarkt nu de hoogste prioriteit heeft. Wij hopen dat het nu wel lukt om een stalling te maken in de kelder van het pand van Hudsons Bay zodat het knelpunt met fietsen rond het Verwulft wordt opgelost. Als dat lukt dan houden we ook nog geld over voor een goede fietsenstalling bij de Nieuwe Groenmarkt. Wij vinden deze locatie beter dan de huidige stalling bij de Jacobijnestraat die niet op een fietsroute ligt.

  • Wij zijn het niet eens dat de wethouder fietsenrekken heeft verwijderd op de Botermarkt en vervangen door fietsvakken. De wethouder zegt dat dit minder ruimte inneemt. Elke fiets neemt echter ongeveer even veel ruimte in. Het gaat erom dat de wethouder denkt dat er zo meer kort parkeerders komen en minder lang parkeerders. Dat kan zo zijn, maar de ChristenUnie vindt een omgewaaide kort parkeer fiets net zo erg als een omgewaaide lang parkeer fiets. Er horen voor fietsen gewoon fatsoenlijke rekken te zijn.

  • Lang parkeren moet je aanpakken door een parkeerduurbeperking of je kiest zelfs voor een fietsparkeerverbod en dit dan handhaven. Maar ja, dat handhaven mag pas als er voldoende parkeerplekken voor langparkeerders in de nabije omgeving zijn. Hopelijk lukt het realiseren van de stalling bij Hudson’s Bay daarom nu snel. De ChristenUnie gaat pas akkoord met parkeerverboden en parkeerduurbeperkingen buiten voorzieningen als er voldoende parkeercapaciteit is gerealiseerd.

  • Fijn dat er een onderzoek komt naar het invoeren van fietsparkeernormen. Maar wat moet nog worden onderzocht? Zo veel gemeenten hebben een fietsparkeernorm. Kortom: we kunnen dit snel invoeren zodat bij alle nieuwbouw projecten deze norm gaat gelden. Wanneer kunnen we voorstellen verwachten van het college?

  • De ChristenUnie is heel blij met het voorstel om op verzoek van omwonenden tijdelijke fietsvlonders te plaatsen op autoparkeerplekken. Bij succes worden deze fietsparkeerplekken permanent gemaakt met rekken. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten.

  • Mooi dat er een fietsmonitor komt om met cijfers te onderbouwen waar de fietsknelpunten in Haarlem zijn. De ChristenUnie ziet in deze monitor ook graag een monitor van het beleid. Dus: welke plannen uit dit actieplan zijn gerealiseerd en welke nog niet. We willen ook met cijfers inzichtelijk hebben hoe van jaar tot jaar het aantal fietsparkeervoorzieningen zich ontwikkeld. Wat ons betreft komt er de komende jaren jaarlijks zo’n monitor.

 

De wethouder heeft in het debat verteld in serieus gesprek te zijn met ASR, de eigenaar van het Hudson’s Bay gebouw over een fietsenstalling met circa 1000 plekken in de kelder van dit gebouw. Ook heeft de wethouder aangegeven naar het knelpunt met de putjes in het fietspad op de Rijksstraatweg te gaan kijken en in te zetten op een zo’n groot mogelijke uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij het station.

« Terug