Afvalstoffenheffing niet per persoon maar per zak

DSC02691.JPG14-05-2020 21:39 14-05-2020 21:39

Een raadsmeerderheid lijkt de Haarlemse afvalstoffenheffing te willen aanpassen. Nu zijn er twee tarieven: voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Veel partijen willen dit nu vervangen door een systeem waarin er een apart tarief is voor 1, 2, 3 en 4 of meer personen. De ChristenUnie is het hier niet mee eens. Raadslid Frank Visser: “Hierdoor wordt de heffing voor gezinnen hoger. Het helpt ook niet om de afvalberg te verminderen”.

De ChristenUnie heeft eerder gepleit om Diftar in te voeren. Dit systeem dat al meer dan 100 gemeenten hanteren berekent de heffing op basis van het aantal aangeboden zakken restafval. Visser: “Zo worden mensen die hun afval scheiden beloond. Dat is veel eerlijker en ook nog eens duurzamer. Een meerderheid van de raad is hier echter tegen omdat er angst is voor het dumpen van afval en voor de gevolgen voor de privacy. De privacy is echter goed geregeld en in gemeenten die Diftar hebben ingevoerd hebben niet extra veel last van afval dumping”

Het is volgens de ChristenUnie ook vreemd dat initiatiefnemer CDA juist nu met dit voorstel komt. De gemeenteraad heeft namelijk afsgesproken binnenkort de resultaten van het Strategisch Plan Afvalbeheer te evalueren. Visser: “We zouden dan kijken of we de doelen voor afvalrecycling hebben gehaald. Als die niet gehaald zijn, en dat is de verwachting, dan zou er juist over de invoering van Diftar worden gesproken. Het is dan ook gek dat er nu wordt voorgesteld de heffing aan te passen naar een ander systeem terwijl we de evaluatie nog moeten doen”

« Terug