Veel onzekerheden financieel kader 2020-2025

Nieuwe Euro bankbiljetten.jpg14-05-2020 22:11 14-05-2020 22:11

Zonder de corona crisis was de gemeenteraad nu bezig geweest met het herijken van de financiële uitgangspunten voor de komende jaren. Inmiddels zijn de financiën zo onzeker geworden dat een echt debat hierover lastig is. Vast staat wel dat aanpassingen nodig zijn.

Het college heeft een nota gepresenteerd met de 2 grootste knelpunten in de begroting. Dit zijn:

  • De stijgende kosten in het sociaal domein waardoor het budget wat het Rijk geeft te kort is.
  • Lagere inkomsten van het Rijk als gevolg van de stijgende huizenprijzen in Haarlem

Daarnaast is er onzekerheid rond de herijking van het gemeentefonds, of te wel het geld wat de gemeente jaarlijks van het Rijk krijgt. Er was een voorstel dat zou leiden tot meer geld voor gemeenten met veel inwoners maar door protest van andere gemeenten is dit voorstel inmiddels een jaar uitgesteld. Hierdoor is onduidelijk wat de gevolgen voor de gemeente Haarlem zullen zijn.

In de commissie bestuur is het stuk besproken. Binnenkort, als er meer duidelijk is over de financiële gevolgen van de corona-crisis volgt een groter debat over de lange termijn begroting van Haarlem.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Stefan Linder:

 

 

Voorzitter, er zijn makkelijkere tijden om het financieel kader te bespreken want op dit moment is het kijken in een glazen bol wat de financiële gevolgen van Corona zullen zijn.

Desalniettemin vinden wij lagere uitkeringen als gevolg van de stijging van huizenprijzen in Haarlem in het stuk nu een puur theoretisch verhaal. Wat dit nu voor de komende jaren voor Haarlem betekent qua geld wat we van het Rijk krijgen? Het is een raadsel…. Maar nog belangrijker: deze systematiek is pervers. Het is niet zo dat alle inwoners in Haarlem ineens meer zijn gaan verdienen. Gemiddeld is het inkomen wellicht toegenomen maar niet zo hard als de huizenprijzen. Dus flink lobbyen bij het Rijk is op zijn plaats om de systematiek van de “ozb-korting” aan te passen. Is het college daarmee bezig?

Verder is ook de ontwikkeling in het sociaal domein zorgelijk…. Dit speelt in vrijwel alle gemeenten. Welke opties zijn er om kostenstijging in het sociaal domein meer in de hand te krijgen? Kan het college hiervoor scenario’s opstellen en kunnen we daarbij leren van andere gemeenten? Overigens zijn wij wel van mening dat het Rijk meer geld moet geven voor het sociaal domein. Het Rijk heeft te veel bezuinigd hierop en nu blijkt dat de gemeenten gewoon te weinig hebben gekregen hiervoor bij de decentralisatie van de bevoegdheden naar de gemeenten in 2015.« Terug