College neemt initiatiefvoorstel ongedocumenteerden over

DSC02735.JPG14-05-2020 22:27 14-05-2020 22:27

Het college van B&W geeft eenmalig 15.000 euro subsidie aan Stem in de Stad voor het samen met andere partijen in de stad opzetten van een programma voor ondersteuning van ongedocumenteerden. Hiermee voert het college een initiatiefvoorstel van ChristenUnie en GroenLinks uit.

Kern van het voorstel is om cursussen en praktijkleertrajecten onderdeel te maken van de Haarlemse aanpak met betrekking tot ongedocumenteerden om zo het werken aan perspectief te verbreden. ‘Zo wordt zowel succesvolle terugkeer als succesvolle inburgering bevorderd’ aldus Frank Visser (raadslid ChristenUnie).

Het college heeft uitgezocht of dit mogelijk is. In het regeerakkoord is immers afgesproken dat voor deze doelgroep er op 5 plekken in Nederland een voorziening komt, de zogenaamde LVV. Haarlem valt hiervoor onder het programma van de gemeente Amsterdam. De wachtlijst in Amsterdam is echter lang. Er zijn hier maar 500 plekken terwijl de vraag groter is. Daarom worden voorlopig alleen ongedocumenteerden uit Amsterdam ondersteunt. Daarom heeft het college besloten dat er toch een programma in Haarlem nodig is om zo te zorgen dat ongedocumenteerden kunnen werken aan toekomstperspectief. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat dit ook een effectief middel is om mensen te helpen bij terugkeer naar hun land van herkomst.

Ongedocumenteerden zijn mensen zonder een geldige verblijfsvergunning die (nog) niet kunnen terugkeren naar hun herkomstland, maar op basis van internationale verdragen wel recht hebben op opvang. Binnen Nederland mogen zij niet zelfstandig werken of wonen. In deze situatie zijn zij compleet afhankelijk van overheidsvoorzieningen. ‘De uitzichtloosheid van deze situatie is niet alleen schrijnend, maar werkt ook verlammend en demotiverend’ aldus Ziggy Klazes (raadslid GroenLinks).

Het totaal aantal ongedocumenteerden in Haarlem is onbekend. Circa 15 ongedocumenteerden worden intensief begeleid door Stem in de Stad. Het initiatiefvoorstel is gemaakt naar aanleiding van de ervaringen van het team van Stem in de Stad met deze groep.

De ChristenUnie is blij dat het college het initiatiefvoorstel heeft overgenomen en door veel fracties in de gemeenteraadis omarmd. Om te zorgen dat het programma zo snel mogelijk kan starten hebben wij ons initiatiefvoorstel ingetrokken. Het college kan het programma namelijk dekken uit bestaande budgetten zodat formeel een raadsbesluit niet nodig is.

Lees hieronder het initiatiefvoorstel en de reactie van het college.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20190320 INITIATIEFNOTA Ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden - def.pdf308,1 kBapplication/pdfdownload
Reactie college op Initiatiefvoorstel ontwikkelingsmogelijkheden voor ongedocumenteerden.pdf614,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug