Actuaraad: gevolgen Corona crisis

IMG_20200325_141218469.jpg19-05-2020 21:02 19-05-2020 21:02

Deze week heeft de gemeenteraad een eerste debat gehad over de gevolgen van de corona-crisis in Haarlem in een zogenaamde "actuaraad". In deze nieuwe vergadervorm spreekt de gemeenteraad over actuele onderwerpen zonder dat er besluiten worden genomen. Het is bedoeld om elkaars standpunten te verkennen. De ChristenUnie vroeg o.a. aandacht voor zwemlessen voor jonge kinderen, voor de gevolgen van de Corona-boetes en voor de kwetsbare positie van prostituees.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de ChristenUnie ziet in de samenleving mooie initiatieven tijdens de Corona crisis. Gaaf dat die zo snel uit de grond zijn gestampt. Als we niet oppassen leidt de Corona crisis tot een veel grotere crisis. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote aantal Haarlemmers die hun baan kwijt zijn, over eenzame ouderen, over gezinnen die onder druk staan na vele weken thuiswerken, thuisonderwijs en ingewikkelde schoolroosters. Wat gaan we voor hen doen? Ik sluit mij aan bij de vragen van GroenLinks over het armoedebeleid, de vragen van Hart voor Haarlem over onderwijsachterstanden en de pleidooien van de VVD voor ondernemers.

De huidige situatie geeft kansen voor structurele veranderingen. Ik sluit mij aan bij het pleidooi van de Actiepartij, PvdA en Groenlinks voor meer ruimte voor de fiets. De ChristenUnie heeft begrip voor de genomen maatregelen maar wil vanavond toch enkele kanttekeningen plaatsen. Ik sluit mij aan bij de kritische vragen van D66 over de strengheid van sommige regels.

Een concreet voorbeeld: de zwembaden zijn weer open maar jongen kinderen in Haarlem krijgen dankzij het daarvoor geldende protocol nog steeds geen zwemles omdat de instructeur geen anderhalve meter afstand kan houden. Het corona risico is nihil maar toch mag het niet. Die kinderen willen wel allemaal in de zomervakantie gaan zwemmen. Volgens mij is het veiligheidsrisico van het niet door laten gaan van de lessen groter dan het geven van de lessen. Kan de burgemeester zich sterk maken dat de zwemlessen nog deze maand weer starten?

Dan de handhaving. Vier jongens van 17 en 18 jaar liepen half april in Haarlem Noord over straat. Ze hielden keurig 1,5 meter afstand tot anderen, maar niet tot elkaar. Ze werden aangesproken door de politie vanwege overtreding van de corona regels. Dom natuurlijk, dat beseften ze zelf achteraf ook, maar de consequenties zijn groot. De 17 jarige had geluk en kwam er vanaf met een boete van 95 euro. De anderen moeten 390 euro betalen en hebben nu een strafblad. Inmiddels zijn ruim 300 Corona bekeuringen uitgedeeld in Haarlem waarvan ruim 250 aan meerderjarigen. De ChristenUnie vindt dit disproportioneel. Als je met 35 kilometer te hard over de snelweg scheurt is de boete lager en bovendien krijg je dan geen strafblad. Ik weet dat dit landelijk bepaald is maar toch wil ik hier vanavond een punt van maken. Veel juristen hebben vragen over de zwaarte van de corona boetes, over de zorgvuldigheid bij de boetes en ook over de rechtsgeldigheid in het licht van de grondwet. Ik vraag daarom of de burgemeester bereid is om samen met andere burgemeesters hierover een signaal af te geven naar de minister, naar het OM en naar de Haarlemse politie want daarover heeft de burgemeester wel wat te zeggen. De jongens waar ik nu over spreek zijn niet gewaarschuwd. Ze moeten nu wel leven met de consequentie zoals jarenlang geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen. Voorzitter, dat voelt voor mij als een te zware straf.

De premier riep zojuist op om kinderen te laten meedenken over de toekomst. Haarlem heeft sinds kort een jongerenraad, maar daar zitten alleen VWO-ers in. De ChristenUnie roept het college op ook kinderen en VMBO, MAVO, HAVO scholieren mee te laten denken, ik overweeg een motie.

De ChristenUnie vraagt tenslotte aandacht voor de sekswerkers in Haarlem. Ik ben geschrokken van het papierwerk dat voor deze kwetsbare groep nodig was om in Haarlem een bijstandsuitkering te krijgen als ze niet in aanmerking kwamen voor de TOZO regeling omdat ze via opting-in werken. In Amsterdam was het veel eenvoudiger en vooral ook sneller. De ChristenUnie vraagt extra aandacht voor deze groep. Ik heb eerste signalen gekregen dat meerdere vrouwen gebruik willen gaan maken van een uitstapprogramma. Juist nu het werk stilligt hebben zij tijd om over de toekomst na te denken. Ik vraag het college deze groep maximale ondersteuning te bieden.

« Terug