Subsidie van Rijk voor opvang dak- en thuislozen

20150516_17240404-06-2020 22:06 04-06-2020 22:06

Dankzij een WOB-verzoek is een subsidieaanvraag van de gemeente Haarlem aan het Rijk openbaar geworden. De gemeente Haarlem vraagt hierin geld voor verbetering van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de commissie samenleving is de subsidie aanvraag inhoudelijk besproken. De ChristenUnie is blij met de aanvraag maar had graag enkele andere accenten gezien.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser.

Voorzitter, de ChristenUnie bedankt de wethouder voor het stuk met aanvullende maatregelen voor de maatschappelijke opvang. We zien dit stuk door het WOB verzoek nu het nog in concept fase is. Uiteraard gaan wij akkoord met de openbaar making van dit stuk. Graag gebruik ik deze gelegenheid om ook inhoudelijk te reageren.

Het groeiend aantal daklozen is een groot probleem, niet alleen landelijk, maar ook in onze regio. Extra maatregelen en vooral ook extra geld is daarom urgent.

Wat volgens de ChristenUnie in het voorstel ontbreekt is extra budget om in te zetten voor preventie. Het voorkomen van dakloosheid heeft prioriteit, anders zijn we aan het dweilen met de kraan open. Wij denken hierbij aan extra ambulante inzet om dakloosheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door samen met de woningcoöperaties uithuiszettingen te voorkomen. Ik zie alleen een bedrag van 50.000 euro die hier op gericht lijkt en dat is alleen voor de regio Haarlemmermeer en niet voor Haarlem.

Daarnaast is het nodig dat leegstaande panden omgebouwd worden tot tijdelijke woonvoorzieningen. We zijn blij met het voorstel voor een flexibele woonschil. Laat bewoners vooral zaken zoveel mogelijk zelf regelen, dus maak er niet een duur inpandig zorgstelsel van. Het gaat immers over economisch daklozen. Waarom dus 50.000 euro voor sociaal beheer? Het investeringsbedrag lijkt juist weer aan de lage kant met minimaal 100.000 euro. Is hier niet meer geld voor nodig?

De daklozen die gebruik maken van de nachtopvang kunnen overdag naar de dagopvang waar dagbesteding en begeleiding is. De ChristenUnie vind het omvormen van de huidige nachtopvang naar een 24 uurs opvang niet wenselijk. Dan praten we namelijk niet meer over maatschappelijke opvang maar wordt het meer een woonvoorziening. Het klinkt heel mooi zo’n 24 uursvoorziening maar de kans is dan groot dat de doorstroom gaat stagneren, net als in het verleden met Spaarnezicht gebeurd is. De prikkel om in beweging te blijven en een eigen plek te zoeken is groter als iemand niet 24/7 op een eigen kamer mag blijven. We kunnen beter investeren in meer plekken voor begeleid wonen. Wij zijn benieuwd wat de voortgang is van het vinden van een locatie voor Domus Plus en Skaeve Huse. In de begroting staan alleen de exploitatielasten voor deze voorzieningen. Kan de wethouder dat toelichten want we staan straks juist ook voor een forse investeringsopgave voor deze voorzieningen.

De ChristenUnie heeft grote vraagtekens bij de 500.000 euro voor de extra inzet op Schiphol. Want gaat het hier wel om dak- en thuislozen. Of gaat het hier vooral om andere doelgroepen zoals mensen met verward gedrag, gelukszoekers uit Oost-Europa, etc? In het recente verleden liep een project op Schiphol voor nog niet de helft van dit bedrag. Toen dit project klaar was waren er nauwelijks nog echte daklozen op Schiphol. Toen moest het allemaal anders en nu gaat het dus om 5 ton. Is dit niet verkapte ondersteuning voor vooral het werk van de Koninklijke Marechaussee?

« Terug