Initiatiefvoorstel: 30 km/uur de nieuwe norm

30km.jpg03-06-2020 22:18 03-06-2020 22:18

D66, SP, Actiepartij en ChristenUnie hebben in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad. Doel van het initiatief is om binnen de bebouwde kom 30 km/uur als standaard vast te leggen. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar dan moet dit expliciet en gemotiveerd door de gemeenteraad worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor routes voor hoogwaardig openbaar vervoer.

In veel woonstraten in de stad geldt nu nog 50 km/uur. Verlaging van de snelheid maakt het verkeer veiliger, buurten leefbaarder en is beter voor het milieu. Het omvormen naar 30 km/uur kan niet in één keer gezien de hoge kosten.

De initiatiefnemers willen wel dat een duidelijke route wordt uitgestippeld en dat voor Haarlemmers snel zichtbaar wordt dat 30 km/uur de norm is. Daarom doen zij 9 concrete voorstellen:

  1. Maak bij binnenrijden van de bebouwde kom in Haarlem duidelijk dat in Haarlem 30 km/u de standaard is
  2. Pak gebieden aan die al goed zijn ingericht (zoals nu Zuiderhout)
  3. Maak gebruik van goedkope, beproefde en makkelijk aan te leggen maatregelen zoals prefab of optische snelheidsremmers om te voldoen aan bovenstaande inrichtingseisen
  4. “Van buiten naar binnen werken”. Of te wel: eerst alle kruispunten aanpakken van 30 km/wegen waar ze aantakken op 50 km wegen. Zo maak je aan de automobilist duidelijk dat we in Haarlem 30 rijden
  5. Maak op meer plekken gebruik van groene golven voor fietsers
  6. Pak gebieden aan die direct rondom scholen en kinderdagverblijven liggen
  7. Richt de hoofdfietsroutes uit de SOR in als 30 km (fiets)straten, of bij samenloop met Hoogwaardig Openbaar Vervoer met vrij liggende fietspaden
  8. Pak gebieden aan met minder dan 5000 auto’s per etmaal
  9. Maak voor alle Haarlemmers op een kaart in de open data portal zichtbaar hoe het 30km gebied zich uitbreidt

Het college zal na de zomer op het initiatiefvoorstel reageren. Dan zal er ook een debat over plaatsvinden in de commissie beheer en vervolgens in de gemeenteraad.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20200521 Initiatiefvoorstel D66 Actiepartij SP ChristenUnie Maak nu werk van 30km per uur.pdf478,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug