Geen investeringen in biomassa Bank Nederlandse Gemeenten

logoBNG bank.png11-06-2020 22:26 11-06-2020 22:26

Haarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen de BNG te vragen hiermee te stoppen. “Verbranden van biomassa is niet duurzaam. De gemeenteraad wil echt duurzame oplossingen en is daarom tegen biomassacentrales. Het is dan vreemd dat we aandeelhouder zijn van een bank die hierin wel investeert” aldus raadslid Frank Visser. De wethouder heeft toegezegd hier bij BNG aandacht voor te vragen.

In het jaarverslag 2019 van de BNG staat vermeld dat deze bank enkele biomassacentrales financiert. De bank volgt de ontwikkelingen aangaande biomassacentrales kritisch wat blijkt uit de volgende passage: “De bouw van nog meer biomassacentrales in de toekomst is gepland, maar inmiddels is er discussie ontstaan over hoe duurzaam biomassa nu eigenlijk is. Voornaamste vraag hierbij is of er in de toekomst voldoende biomassa op duurzame wijze kan worden geproduceerd zonder ongewenste effecten op klimaat, biodiversiteit of voedselvoorziening. Zolang er geen breed gedragen duurzaamheidscriteria zijn voor biomassa waarmee zekerheid ontstaat over de duurzaamheid van biomassa als grondstof en waarmee negatieve effecten worden voorkomen, vinden wij het van belang dat de door ons gefinancierde centrales betrouwbare leveranciers hebben, zoals gemeenten en Staatsbosbeheer”.

De BNG gaat echter wel door met het financieren van biomassacentrales. Verbranden van biomassa is op midden lange termijn echter niet “klimaatneutraal”. Bovendien is er sprake van uitstoot van fijnstof. De ChristenUnie hoopt dat BNG haar beleid op dit punt zal wijzigen.

« Terug