Solidair met vluchtelingenweeskinderen

Aangekomen bootjes op Lesbos25-06-2020 23:06 25-06-2020 23:06

De Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd.

MOTIE Solidair met vluchtelingenweeskinderen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

  • Er nog altijd weeskinderen op de vluchtelingenkampen in Griekenland bivakkeren;
  • De omstandigheden op deze kampen niet goed zijn, en al helemaal niet voor weeskinderen; • Vluchtelingen die op uitnodiging naar ons land komen, sneller en beter integreren;

Overwegende dat:

  • Het kabinet niet van plan is een aantal vluchtelingenweeskinderen in Nederland op te nemen;
  • Er in Haarlem breed draagvalk is om een aantal vluchtelingenweeskinderen in Haarlem op te nemen;
  • Het een blijk van solidariteit is met zowel de weeskinderen als Griekenland om een aantal vluchtelingenweeskinderen op te nemen;

Verzoekt het College van B&W om:

Samen met de gemeenteraad een brief op te stellen en deze naar het kabinet te versturen met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug