Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

IMG_20200814_112455.jpg14-08-2020 10:51 14-08-2020 10:51

De herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden”

Vorig jaar kwamen er ook al onveilige stoepranden bij de herinrichting van de Kennemerbrug bij het station. Toen reageerde de wethouder dat het aanpassen van de stoepranden niet meer mogelijk was omdat het nieuwe asfalt al was gelegd. Visser: “De Rijksstraatweg is nog niet opgeleverd dus hopelijk kan het bij de Jan Gijzenbrug nog wel hersteld worden. Op het fietspad aan de oostzijde is het asfalt nog niet gelegd dus daar ben ik met mijn vragen denk ik nog op tijd.”

Ook wil de ChristenUnie weten hoe kan worden gezorgd dat bij volgende projecten wel de juiste stoepranden worden toegepast. Visser: “Ik snap niet hoe het komt dat het nu weer fout is gegaan. In de handboeken met de regels voor de inrichting voor de openbare ruimte zijn schuine stoepranden bij mijn weten het uitgangspunt. Als die regels niet duidelijk genoeg zijn dan moeten deze worden aangepast.”

Technische vragen ChristenUnie:

  1. Het fietspad over de Jan Gijzenbrug aan de oostzijde is momenteel met tegels uitgevoerd. Wij nemen aan dat dit tijdelijk is en dat hier nog rood asfalt zal komen, klopt dat? Zo nee, zijn de tegels wel conform definitief ontwerp en conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte?
  2. Rondom en op de Jan Gijzenbrug en bij de opnieuw ingerichte bushaltes Minahassastraat is zowel bij het fietspad aan de oostzijde als aan de westzijde sprake van hoge stoepranden. In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is echter bij mijn weten uitgangspunt dat bij fietspaden gebruik moet worden gemaakt van schuine stoepranden (of liever nog: gelijkvloers met de stoep) zodat fietsers zo nodig makkelijk kunnen uitwijken naar de stoep zonder te vallen. Waarom is bij de Jan Gijzenbrug afgeweken van het HIOR en is het gebruik van hoge stoepranden wel conform het Definitief Ontwerp?
  3. Vorig jaar moest ik constateren dat bij de verbreding van het fietspad over de Kennemerbrug ook dezelfde fout werd gemaakt: gebruik van hoge rechte stoepranden ipv makkelijk overrijdbare schuine. Toen werd toen ik daar vragen over stelde erkent dat hier een fout was gemaakt maar dat dit helaas niet meer kon worden hersteld. Hopelijk ben ik voor HOV-Noord nu wel op tijd…. Is het mogelijk om de aannemer alsnog te verplichten de stoepranden te vervangen door fietsveilige stoepranden op en rond de Jan Gijzenbrug? Het project loopt nog dus volgens mij is het nog niet opgeleverd en moet dit kunnen, zeker aan de oostzijde waar nu nog stoeptegels liggen en geen asfalt.
  4. Indien u van mening bent dat de hoge stoepranden wel conform HIOR zijn kunt u mij dan aangeven waar ik dit terug kan vinden in de HIOR en welke aanpassing van de HIOR nodig is om dit soort fietsonvriendelijke inrichting van wegen te voorkomen?

« Terug