Paul Krugerkade kan veiliger

IMG_20201121_133249.jpg21-11-2020 11:59 21-11-2020 11:59

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de Vomar op de hoek van de Paul Krugerkade en de Spaarndamseweg. Raadslid Frank Visser: "Het zebrapad ligt zo dicht bij het verkeerslicht dat het gevaar hier groot is dat auto's bij groen doorrijden en zo voetgangers over het hoofd zien. Dit moet veiliger kunnen worden ingericht!"

De volgende vragen heeft de ChristenUnie verstuurd aan de ambtenaren die over verkeersveiligheid gaan. Afhankelijk van de antwoorden over de mogelijkheden om de situatie te verbeteren wil de ChristenUnie de situatie voorleggen aan de wethouder mobiliteit en vragen om concrete verbeteringen van de verkeersveiligheid op deze locatie.

  1. Kunt u aangeven waarom de 30 km zone van de Paul Krugerkade pas direct na het zebrapad begint en niet direct op de hoek met de Spaarndamseweg inclusief inritconstructie?
  2. Voldoet de 30 km/zone op de Paul Krugerkade wel aan de inrichtingseisen voor een 30 km zone?
  3. Is het volgens de Duurzaam Veilig normen om een zebrapad zo dicht bij een verkeerslicht aan te leggen waar ook een oversteekplaats is? Wij krijgen namelijk meldingen dat auto’s bij groen licht doorrijden en daarbij het zebrapad over het hoofd zien.
  4. Is de stoep voor de Vomar met de fietsenrekken eigendom van de gemeente? Zo ja is het mogelijk om de fietsenrekken te verplaatsen zodat de logische looproute via de oversteekplaats bij het verkeerslicht wordt?
  5. Is het technisch en volgens de normen van Duurzaam Veilig en de HIOR mogelijk op de hoek met de Spaarndamseweg een inritconstructie te maken, de 30 km zone daar te laten beginnen en tevens de oversteekplaats bij het verkeerslicht iets te verplaatsen naar het westen zodat deze tussen de huidige locatie van de oversteekplaats en de huidige locatie van het zebrapad komt te liggen om te voorkomen dat mensen toch op de huidige plek van het zebrapad gaan oversteken? Dit zou volgens de ChristenUnie kunnen door de huidige gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen naar de locatie van het huidige zebrapad.
  6. Wat zouden heel globaal de kosten zijn van een dergelijke kleine aanpassing van deze verkeerssituatie en is dit te betalen uit de bestaande budgetten voor beheer en onderhoud?
  7. Ik lees in het gebiedsprogramma voor Noord de volgende maatregel “Paul Krugerkade, verruimingsmaatregel riool”. Is dat toevallig op deze locatie en zou het voorstel voor aanpassing van de verkeerssituatie technisch gezien meegenomen kunnen worden in dit project?

« Terug