Stop opmars designerdrugs Poes

Pillen.jpgdinsdag 24 november 2020 18:43

Raadslid Frank Visser heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de opmars van designerdrugs Poes oftewel 3-MMC.

Levensgevaarlijk, enorm verslavend en populair bij jongeren, dat is de nieuwe designerdrug met de synthetische stof 3-MMC. Deze pilletjes zijn legaal omdat ze niet op de Opiumlijst staan en zijn zelfs gewoon via internet te bestellen. Landelijke wetgeving is in de maak[1] maar in de tussentijd moet er alarm worden geslagen. Want elke jongere die hiermee begint, is er één teveel.

Met name in het oosten van het land is het populair. 3-MMC, of, zoals jongeren het noemen: Poes. Het zijn vooral jongeren tussen 15 en 25 jaar die uit verveling of nieuwgierigheid Poes uitproberen. Volgens het Trimbos-instituut en de Jellinek-kliniek krijgen mensen die 3-MMC gebruiken een euforisch gevoel. Ze voelen zich heel zelfverzekerd en vol energie. Maar het zorgt tegelijk voor oververhitting, slapeloosheid, hoge bloeddruk en angst en paranoia. Verdere lichamelijke reacties zijn: verhoogde spierspanning, zweten, droge mond, grote pupillen en tandenknarsen. In de dagen na het gebruik voelen gebruikers zich vaak neerslachtig en depressief. De effecten zijn te vergelijken met cocaïne en xtc (MDMA).

Verslavingskliniek Jellinek meldt dat 3-MMC een NPS is: Een Nieuwe Psycoactieve Stof, oftewel een designerdrug waarover nog weinig bekend is. “Gebruikers zijn hun eigen proefkonijn als ze toch besluiten te gebruiken.’’ Extra zorgelijk is dat gebruikers een sterke neiging ervaren om het middel opnieuw te nemen (craving). “Zelfs mensen met veel zelfbeheersing lijken hier onder te bezwijken. Soms houdt de craving dagen en zelfs weken na gebruik aan.” Volgens drugsinfoteam.nl. 3-MMC heeft dus een enorm verslavende werking en dat maakt deze drug extra gevaarlijk.

Gemeenten kunnen wettelijk weinig doen. Wel is het mogelijk op grond van de APV de handel aan te pakken vanwege de verstoringen van de openbare orde die de handel met zich meebrengt. Ook kan de gemeente bijdragen aan bewustwoording, weerbaarheid en preventie.

Omdat de ChristenUnie-fractie signalen heeft dat ook in Haarlem 3-MMC gebruik toeneemt hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de opmars van de designerdrug 3-MMC (Poes)[2]?
  2. Is er in onze gemeente zicht op het gebruik van deze drugs, bijvoorbeeld via GGD, politie, handhaving, onderwijs of jeugdwerk? Wat is de stand van zaken en met welke instanties is hierover contact?
  3. Deelt het college de zorgen van de ChristenUnie over de gevaren (gezondheid en verslaving) van 3-MMC? En dat er daarom snel moet worden ingezet op het voorkómen dat jongeren uit verveling of nieuwsgierigheid deze drugs gaan gebruiken? Dat elk pilletje dat gebruikt wordt er één teveel is?
  4. Is het college bereid om op hele korte termijn in overleg met scholen, politie, sportverenigingen en jongerenwerk een (extra) voorlichtingsactie over de risico’s van 3-MMC te starten? En hierbij ook mee te nemen hoe met name ouders en verzorgers het gebruik van dit soort drugs door jongeren kunnen herkennen?
  5. Is het college bereid om de mogelijkheden die de APV artikel 2:74 biedt om handel en overlast van aspecten rond 3-MMC en andere (designer)drugs tegen te gaan, te onderzoeken en zo mogelijk in te zetten?
  6. Omdat verveling, depressie en toenemend drugsgebruik met elkaar in verband staan, vormt deze tijd van corona-maatregelen een extra risico. Op welke manier ziet het college kans om jongeren in Haarlem ondanks de omstandigheden perspectief en activiteiten te bieden?
  7. Is het college bereid met deskundige partners (onderwijs, zorg) extra aandacht te besteden aan de jongeren in onze gemeente, mede vanuit het perspectief van de ellende en gevaren die depressie en verveling met zich meebrengen?

 

« Terug