Een bak van een pilot

DSC02691.JPG26-11-2020 23:39 26-11-2020 23:39

De papiercontainer is vol. Maar waar kan je het melden? Soms zijn oplossingen simpel. VVD, ChristenUnie en OPHaarlem dienden een motie in om het burgers makkelijker te maken. Deze werd raadsbreed aangenomen.

MOTIE “Een Bak van een Pilot”

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 november 2020,

Constaterende dat:

• Bewoners regelmatig klagen over volle papier en plastic bakken.

• Als bewoners hun gescheiden papier en plastic niet kwijt kunnen, dit demotiverend werkt voor het scheiden van afval en zo ook goed gedrag niet beloont. • Volle bakken zorgen voor “bijplaatsing” naast de containers, die voor overlast zorgt. En waaruit weer zwerfafval van ontstaat

Overwegende dat:

• Het Covid-19 virus voor een verhoogde druk heeft gezorgd op het inzamel systeem, maar dat we inmiddels zo’n 8 maanden verder zijn en bewoners nog steeds aangeven, dat containers overvol zijn en het lang duurt voordat deze zijn gelegd.

• Een simpel meldingssysteem d.m.v. een grote poster/sticker op de papier en plasticbakken met daarop bijv de tekst “bak vol, bel (tel nr) en bak nr (….) kan het melden van volle containers door bewoners versimpelen en versnellen en daarop volgend een versnelde leging plaatsvinden.

• Versnelde meldingen ook een beter inzicht geven aan Spaarnelanden, waar de bakken regelmatiger gelegd dienen te worden.

• Deze pilot van 3 maanden in bijvoorbeeld de wijken: Burgwal, Scheepmakersdijk en Amsterdamse buurt kan plaatsvinden, aangezien daar veel klachten uit deze buurten komen. V

erzoekt het college om deze pilot met Spaarnelanden z.s.m. uit te werken en op te zetten en de resultaten van deze pilot voor te leggen aan de commissie beheer om eventueel verdere uitrol te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag

VVD

ChristenUnie

OPHaarlem

« Terug