Initiatiefvoorstel 30 km/uur aangenomen!

30km.jpg26-11-2020 23:46 26-11-2020 23:46

Het door D66, SP, Actiepartij en ChristenUnie ingediende initiatiefvoorstel om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad is aangenomen door de gemeenteraad. Het college moet dit voorstel nu gaan verwerken in het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Doel van het initiatief is om binnen de bebouwde kom 30 km/uur als standaard vast te leggen. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar dan moet dit expliciet en gemotiveerd door de gemeenteraad worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor routes voor hoogwaardig openbaar vervoer.

In veel woonstraten in de stad geldt nu nog 50 km/uur. Verlaging van de snelheid maakt het verkeer veiliger, buurten leefbaarder en is beter voor het milieu. Het omvormen naar 30 km/uur kan niet in één keer gezien de hoge kosten.

Ten opzichte van het voorstel dat de fracties in juni presenteerden zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is in de nota verduidelijkt dat het niet de bedoeling kan zijn dat door invoering van 30 km zones er meer sluipverkeer in de stad komt. Er moet daarom altijd eerst onderzoek worden gedaan naar de verkeerscirculatie. Zo nodig moeten aanvullende maatregelen worden genomen zoals invoering van éénrichtingsverkeer of het realiseren van knips zodat auto's zo snel mogelijk naar de doorgaande wegen gaan.

Lees hieronder het definitieve voorstel.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20201126 Initatiefvoorstel Maak nu werk van 30 km uur - aangenomen versie.pdf478,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug