Haarlem loopt circa 2 miljoen euro mis

Euro bankbiljetten.jpg10-12-2020 20:44 10-12-2020 20:44

Haarlem heeft een forse subsidie misgelopen voor verkeersveiligheidsmaatregelen simpelweg omdat deze subsidie niet is aangevraagd. De ChristenUnie kwam hier achter en heeft vragen gesteld aan de wethouder beheer tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: “Jammer dat de gemeente deze kans heeft laten lopen. Dit geld hadden we goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om meer straten in te richten als 30 kilometerzone en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. De ChristenUnie roept het college op nu werk te maken van een lijst projecten zodat we bij volgende subsidiemogelijkheden niet misgrijpen”.

Voorzitter, deze week werd bekend dat bijna 190 gemeenten van het Rijk een subsidie krijgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Totaal is 165 miljoen euro verdeeld waarbij het Rijk 50% subsidie heeft gegeven voor maatregelen. Als je kijkt naar de omvang van de gemeente Haarlem had dit ons 1 en wellicht zelfs meer dan 2 miljoen euro kunnen opleveren. Zo heeft de gemeente Enschede 2,8 miljoen euro gekregen.

Hoewel de helft van alle gemeenten in Nederland geld heeft gekregen, zowel kleine als grote gemeenten, zit Haarlem hier niet bij. De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Heeft Haarlem subsidie aangevraagd en zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid de volgende tranche (er volgt voor de periode 2022-2030 nog circa 335 miljoen euro) wel te benutten en bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor meer 30 km zones in Haarlem en de raad hierover voor de deadline van de subsidieaanvraag te informeren?

De wethouder beheer heeft aangegeven dat de subsidie niet is aangevraagd omdat er onvoldoende geschikte projecten op de plank lagen. De ChristenUnie vindt dit opmerkelijk. "Als je kijkt naar wat andere gemeenten hebben ingediend gaat het vaak om kleine zaken als het aanleggen van een paar verkeersdrempels en het weghalen van obstakels voor fietsers zoals overbodige paaltjes. Dat zijn geen projecten die veel voorbereiding kosten". Een andere reden dat Haarlem geen subsidie heeft aangevraagd is omdat Haarlem niet aan één van de voorwaarden voldeed van de subsidie namelijk het hebben van een gelabeld budget voor verkeersveiligheid. Frank Visser: "Ook dat had in overleg met de gemeenteraad geregeld kunnen worden".

De wethouder heeft in reactie op de vragen van de ChristenUnie aangegeven dat hij in het komende mobiliteitsbeleid waarschijnlijk met voorstel komt voor een gelabeld budget voor verkeersveiligheid zodat de gemeente in de volgende tranche komend jaar wel subsidie kan aanvragen.

 

« Terug