Maatwerk en medemenselijkheid in bijstand

Close up vijf euro biljetdinsdag 29 december 2020 19:04

Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De gemeente heeft in de zaak gelijk gekregen van de rechtbank. Deze zaak heeft landelijk tot veel verontwaardiging geleid. De ChristenUnie wil weten hoe in Haarlem wordt omgegaan met inwoners in de bijstand die een kleine gift krijgen bijvoorbeeld uit familiekring.

Het probleem zit in de eerste plaats in landelijke wetgeving. De Participatiewet verplicht gemeenten giften in mindering te brengen van de bijstand. Hier lijkt weinig juridische ruimte te zijn. De vraag is echter of de gemeente wel alle giften moet meetellen. In Amsterdam worden giften tot 1200 euro niet meegeteld. Dit is vastgelegd in beleidsregels. De ChristenUnie heeft geprobeerd duidelijk te krijgen hoe dit in Haarlem is geregeld. Maar op de gemeentelijke website is dit niet goed terug te vinden. Daarom heeft de fractie vragen ingediend.

Raadslid Frank Visser: “Het is logisch dat bijstandsgerechtigden aan strenge regels moeten voldoen. Maar dat kleine giften uit familie- of vriendenkring gelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering gaat mij veel te ver. Voor veel mensen is de bijstandsuitkering bovendien te laag. De overheid moet juist blij zijn dat mensen elkaar zo helpen. Ik wil daarom weten hoe de gemeente Haarlem met dit soort zaken om gaat.”

De ChristenUnie pleit voor maatwerk en medemenselijkheid. Frank Visser: “Fraude moet bestraft maar kleine giften of regelmatig een tas boodschappen moet gewoon kunnen zonder consequenties voor je uitkering net zoals bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam! Dergelijke giften registreren zou ook veel te veel ambtelijke capaciteit kosten dat niet in verhouding staat tot de hoogte van de kortingen op de uitkering."

Vragen:

  1. Hoeveel giften mag een bijstandsgerechtigde ontvangen in Haarlem zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de bijstand? In Amsterdam ligt de grens op 1200 euro. Waar ligt de grens in Haarlem en geldt dan alleen een vrijstelling voor gevolgen voor de uitkering of geldt ook vrijstelling van de meldplicht? En in welke verordening of beleidsregel kan ik dit terugvinden want ik vind hierover niets op Haarlem.nl op de pagina over bijstandsuitkeringen en ook niets in de volgende verordening: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Haarlem/CVDR352783.html. Is het mogelijk deze informatie beter vindbaar te maken op Haarlem.nl
  2. Kunt u aangeven hoe vaak jaarlijks in Haarlem bijstandsgerechtigden worden gekort in verband met ontvangen giften geldelijk of in natura (dus aantal uitkeringsgerechtigden dat wordt gekort ten opzichte van totaal) en kunt u inzicht geven in de hoogte van deze giften/kortingen (bijvoorbeeld: x uitkeringsgerechtigden <1000 euro, y uitkeringsgerechtigden >1000 maar <2000, etc.) en hoeveel FTE ambtelijke capaciteit het kost deze kortingen jaarlijks te verwerken? 
  3. Geldt in Haarlem ook dat iemand die boodschappen ontvangt van een familielid dit moet melden bij de gemeente als gift omdat anders niet wordt voldaan aan de participatiewet? Is het voor de gemeente mogelijk dit soort kleinschalige giften in natura uit te zonderen en zo ja in welke verordening of beleidsregel zou dit dan moeten? 

« Terug