Kostenbeheersing sociaal domein

Els10-02-2021 23:37 10-02-2021 23:37

Bij de nieuwe aanbesteding voor het sociaal domein wil de gemeente kosten besparen door efficiƫnter te werken bijvoorbeeld door meer taken neer te leggen bij het sociaal wijkteam. De ChristenUnie ziet verbetermogelijkheden maar waarschuwt voor het overbelasten van de sociaal wijkteams.

Lees hier de bijdrage van schaduwraadslid Els Booms in de commissie samenleving:

Voorzitter, voor ons ligt de informatie nota programma sociaal domein voor de komende twee jaar. De hoofd opgave is het realiseren van een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein. Er is een nieuwe impuls nodig binnen het sociaal domein om het toekomstbestendig, passend, beheersbaar en betaalbaar te maken.

Het is een zoektocht naar de juiste verbinding tussen de verschillende domeinen. De transformatie is gericht op normalisatie. Maatwerkvoorzieningen Jeugd en WM0 moeten de uitzondering worden en niet de regel. Hulp moet meer gezocht worden bij het sociaal wijkteam en bij de sociale basis. 

Wethouder, de sociaal wijkteams hebben het nu al druk en hebben wachtlijsten. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de sociaal wijkteams de zorg kunnen bieden die op dit moment door maatwerkvoorzieningen geleverd wordt op het moment dat er geen medewerkers aan het sociaal wijkteam toegevoegd worden? Of gaan we deze teams uitbreiden?

Mijn tweede vraag: is het realistisch te verwachten dat er minder maatwerkvoorzieningen Jeugd & WMO nodig zijn terwijl er een beweging gaande is van intramurale bedden naar extramurale begeleiding vanuit de Jeugd en de WMO. Ik mis een financiële analyse op dit punt.

Mijn derde vraag is: Hoe zorgt u voor duidelijke communicatie naar ketenpartners en naar burgers? Hoe wordt de burger meegenomen in deze verschuiving van zorg? En kunt u een voorbeeld noemen hoe een burger deze verschuiving gaat merken?

« Terug