Daklozen niet laten betalen voor bed waar ander op slaapt

WP_20160604_10_15_25_Pro18-02-2021 22:53 18-02-2021 22:53

Een meerderheid van de gemeenteraad van Haarlem heeft een streep gezet door het voorstel van het college dat daklozen ook een eigen bijdrage moeten betalen als ze een nacht geen gebruik maken van de opvang. Dit is het resultaat van twee amendementen van PvdA en ChristenUnie.

Daklozen kunnen in Haarlem voor een dag of een week een slaapplek in de opvang reserveren. Het college wil dat daar verantwoord gebruik van wordt gemaakt. Daarom stelde het college voor de weekreservering een betalingsverplichting voor van de eigen bijdrage ongeacht het feit of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van die reservering. Regelmatig vinden daklozen echter elders een slaapplek. En dat is fijn want zo kan een andere dakloze de slaapplek gebruiken. De bedden zijn meestal allemaal bezet.

Het amendement van de PvdA, Actiepartij, SP en Jouw Haarlem regelt dat een dakloze niet hoeft te betalen als een andere dakloze alsnog het bed gebruikt. In dat geval zou immers twee keer betaald worden voor hetzelfde bed.

Het amendement van de ChristenUnie gesteund door SP en Jouw Haarlem regelt dat een dakloze niet hoeft te betalen als ’s ochtends voor 10 uur wordt afgemeld. Raadslid Frank Visser: “Op dat moment kunnen daggasten van de opvang zich nog aanmelden. Het zou niet eerlijk zijn als daklozen met een weekreservering dan zouden moeten betalen als ze op hetzelfde moment afmelden.” Het amendement werd uiteindelijk door 37 van de 39 raadsleden gesteund.

AMENDEMENT Nachtopvang niet betalen bij tijdig afmelden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 18 februari 2021,

In beraadslaging over de Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit WMO gemeente Haarlem 2020;

Constaterende dat:

  • Daklozen een bed in de nachtopvang voor een week kunnen reserveren;
  • Het college in het Uitvoeringsbesluit WMO hiervoor een betalingsverplichting wil opnemen ongeacht het feit of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van die reservering;
  • Dat het regelmatig voorkomt dat degene die gebruik maakt van de nachtopvang, ook al heeft hij/zij een weekreservering, elders een slaapplek vindt;

Overwegende dat:

  • Het van belang is oog te hebben voor de specifieke leefomstandigheden van een dak- en thuisloze waarin het verloop van een dag/week niet altijd even voorspelbaar is als voor de gemiddelde mens;
  • Daklozen zonder weekreservering zich nog op de dag zelf kunnen melden;
  • Het daarom voldoende is als daklozen met een weekreservering zich tijdig op de dag zelf afmelden;
  • Als daklozen zich nog op de dag zelf kunnen afmelden het voor hen aantrekkelijker wordt om een andere slaapplek te vinden en dit per saldo de gemeente kosten kan besparen als dit leidt tot een lagere vraag naar slaapplekken;

Besluit

Aan de voorgestelde toevoeging aan Hoofdstuk 2.a van het Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Haarlem 2020 toe te voegen: “De betalingsverplichting geldt niet als de reservering voor een specifieke dag voor 10 uur ’s ochtends is geannuleerd.”

En gaat over tot de orde van de dag

Frank Visser, ChristenUnie
Corine Eckhard, SP
Moussa Aynan, Jouw Haarlem

 

« Terug