Raad: Bibliotheekboeken reserveren op titel

DSC02759.JPG06-04-2021 22:39 06-04-2021 22:39

De bibliotheek Zuid-Kennemerland moet zo spoedig mogelijk leden meer mogelijkheden geven boeken te reserveren. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie van de ChristenUnie ondersteund die daartoe oproept. Momenteel kunnen leden alleen boeken op basis van een genre reserveren.

Raadslid Frank Visser: “Dit is een duidelijk signaal voor de bibliotheek. De huidige service is onvoldoende, zeker nu de bibliotheek al zo lang dicht is. Uiteraard hoop ik dat de bibliotheek zo spoedig mogelijk weer gewoon open kan, maar tot die tijd moet het aanbod van de afhaalbieb verbeteren!”

MOTIE Reserveren bij afhaalbieb

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 april (vh 25 maart, vh 18 februari) 2021,

Constaterende dat:

 • Het bij de afhaalbieb van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland alleen mogelijk is boeken te lenen van een bepaald genre maar je verder geen keuzevrijheid hebt
 • De bibliotheek Velsen wel de mogelijkheid biedt om specifieke boeken te bestellen af te halen;
 • Volgens onze wethouder het opzetten van een reserveersysteem moeilijk uitvoerbaar is gezien het aantal uitleningen en het feit dat boeken in quarantaine moeten;

Overwegende dat:

 • Er al bijna een jaar geen bezoekers zijn in de bibliotheek en er voldoende ruimte is om boeken een paar dagen weg te leggen voor quarantaine;
 • Andere bibliotheken, zoals Velsen wel in staat zijn om specifieke bestellingen af te handelen;
 • Bibliotheek Zuid-Kennemerland volgens informatie van de gemeente Haarlem circa 50 boekpakketten per dag levert;
 • De omvang van deze leveringen niet dusdanig is dat een reserveringssysteem niet uitvoerbaar zou zijn en de bibliotheek Velsen aantoont dat dit ook prima uitvoerbaar is;
 • Bibliotheek Zuid-Kennemerland een forse jaarlijkse subsidie krijgt van de gemeente Haarlem;
 • Scholieren en studenten vaak specifieke boeken nodig hebben voor een studie en aan een boek “uit een genre” niet voldoende hebben;

Verzoekt het college:

 • Zo spoedig mogelijk te zorgen voor een boeken-reserveringssysteem bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gebruik makend van de ervaring die in Velsen is opgedaan en ook een voorbeeld te nemen aan de winkels die deze week begonnen zijn met een click en collect systeem;
 • Dit reserveringssysteem sowieso uit te werken ook als de bibliotheken reeds op korte termijn open zouden gaan, zodat het beschikbaar is mocht er nog een lockdown komen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Louise van Zetten, Hart voor Haarlem

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Corine Eckhard, SP

Eva de Raadt, CDA

Mirjam Otten, Liberaal Haarlem

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug