ChristenUnie wil meer loketten, bussen en busbanen en zeker niet gokken

10-01-2002 16:30 10-01-2002 16:30

Bron: De Heemsteder

Voorproefje programma ChristenUnie

Heemstede ­ - Binnenkort komt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie uit, de partij die in Heemstede voor het eerst gaat meedingen om de gunst van de kiezer. De basis hiervoor is het landelijke model-verkiezingsprogramma, waar de redactie het oog op liet vallen. Onder het motto 'Hart voor Heemstede' zijn echter al een aantal uitgewerkte punten voor onze gemeente bekend. Het gaat om drie thema's: 'durf te kiezen voor normen!', 'veiligheid en de grenzen van de tolerante gedoogsamenleving' en 'burgers die niet profiteren van de economische opleving'. De CU wil de samenleving dienen door te trachten het overheidsbestuur serieus en verantwoord te helpen en sturen om voorkomende zaken in goede banen te leiden. De gemeente moet daarbij de jongeren bij de politiek betrekken. De partij wil voldoende busdiensten en onderzoeken of de busbaan via de Lanckhorstlaan doorgetrokken kan worden naar Schalkwijk. Hoogwaardig openbaar vervoer mag best wat geld kosten. Naast het op korte termijn te openen Loket Heemstede ziet de CU nog een loket en wel moet de gemeente zorgen voor een goed functionerend ondernemingsloket. De economie moet gestimuleerd worden door maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Ouders moeten betrokken worden bij het achterstandsbeleid. Verder wil de CU voorlichting geven op scholen over kindermishandeling, pesten, drugs, XTC e.d. De huisvesting voor het onderwijs moet goed en veilig zijn en zeker geen coffeeshops e.d. bij de scholen. Onder Zorg en Welzijn geeft de CU aan hospices te willen subsidiëren en steun te willen geven voor palliatieve zorg (stervensbegeleiding ongeneeslijk zieken- red.). Er moet voldoende budget en opvangmogelijkheden zijn voor crisisopvang. Een seniorenraad moet meedenken over het ouderenbeleid. Dan smakt de partij er nog maar een loket tegen aan: een loket voor vrijwilligerswerk. De gemeente draagt zorg voor de integratie van allochtone en autochtone jongeren. Bij de nieuwe woningplannen voldoende toegankelijkheid voor gehandicapten. De CU wil steunpunten opzetten voor Mantelzorg en gericht versterken van informatie voor mantelzorgers. Elke wettelijke mogelijkheid moet worden aangegrepen om gokken te voorkomen. Ook het grondwaterprobleem is bekend bij de partij die van de gemeente hierin een actieve rol vraagt. Openbare reclame mag niet stuitend zijn. De economische ontwikkeling moet rond het station Heemstede-Aerdenhout verdicht worden. Tot slot wil men voldoende ruimte voor jeugdaccommodaties creëren. Uiteraard ook aandacht voor de veiligheid middels goed geoutilleerde politie en middelen voor brandpreventie. De gemeente moet middelen vrijmaken voor adequate uitvoering van het rampenplan.

Wat is de ChristenUnie?
Het landelijk modelprogramma geeft een mix tussen actualiteit en houdbaarheid, er is ingezet op actuele trends en hoofdlijnen maar de lokale partijen mogen daaruit een mix van bevlogenheid en degelijkheid halen. Het moet een balans geven van originaliteit en herkenbaarheid. De indeling is conform de gemeentebegroting. De CU neemt de overheid serieus als gave van God om de samenleving te dienen en in goede banen te leiden. Deze gave moet op een verantwoordelijke wijze gebruikt worden, ook door het bestuur van de gemeente. Overheid en burgers hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid. De partij houdt overheid en burgers de goede normen voor die God in de Bijbel geeft. De CU gaat voor gezagsherstel van de overheid en de aan haar verbonden controlerende en uitvoerende instituties. De CU erkent Gods heerschappij over het staatkundige leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel.

Afwachten
In het landelijk programma veel zaken die in Heemstede (nog) niet voorkomen maar ook enorm veel waar ook andere partijen zich op willen profileren, zoals milieu, duurzaamheid, zorg, solidariteit, drug- en alcoholbestrijding, veiligheid en in Heemstede zal bijvoorbeeld de suggestie van reclame (sleep)vluchten niet toe te staan van wege geluidsoverlast en milieuvervuiling, weinig impact hebben en wat betreft bordelen is al e.e.a. geregeld. Toch in het programma interessante accenten die in Heemstede politiek nog niet echt over het voetlicht kwamen. Het definitieve programma voor Heemstede moet verder nog even af worden gewacht. Natuurlijk zijn er straks de lijsttrekkersdebatten en via Radio de Branding hebben we de kans om de zaken verder uit te vragen.

Bron: De Heemsteder, 10 januari 2002

« Terug

Archief > 2002 > januari

Geen berichten gevonden