College wil meer escort in Haarlem

escort29-10-2010 19:32 29-10-2010 19:32

Op 20 oktober heeft het college van B&W een besluit genomen over het aantal escortvergunningen in Haarlem. In de prostitutienota 2000 was het maximum aantal vastgesteld op twee, dit wordt nu meer dan verdubbeld tot vijf. De Haarlemse ChristenUnie schaduwfractie is teleurgesteld over dit collegebesluit. De onderbouwing is zwak en er is totaal geen aandacht voor de vrouwen die werken in de escort. Veel vrouwen doen dit helemaal niet vrijwillig. Het is niet consequent dat de gemeente de mogelijkheden voor escort verruimd en tegelijk werkt aan uitstapprogramma’s voor prostituees.

In 2000 is er bij het opheffen van het bordeelverbod door de gemeente voor gekozen om het aantal seksinrichtingen en escortbedrijven te maximeren op het aantal zoals dat op 1 juli 2000 bekend was bij de gemeente. Dat zijn 25 seksinrichtingen en 2 escortbedrijven. Er is geen aanleiding te zijn om dit aantal nu te verruimen. Wat betreft de ChristenUnie worden dit er juist minder.

De onderbouwing voor de uitbreiding is zwak. Het college geeft alleen maar aan het aantal legale vestigings- en exploitatiemogelijkheden te willen verruimen om een vlucht naar de illegale escortbranche te remmen. Volgens mij is dat een illusie. Cijfers ter onderbouwing ontbreken bovendien. De gemeente geeft verder aan dat de vraag naar escortvergunningen is toegenomen. Maar concrete voorbeelden worden niet genoemd in het besluit. Er wordt alleen gesteld dat Haarlem onder het landelijke gemiddelde zit. En inderdaad Haarlemmermeer heeft 6 vergunningen, maar dat betekent toch niet dat we daarin moeten volgen? Haarlem zou juist volop moeten gaan voor het helpen van vrouwen in de seksindustrie die er uit willen stappen. De drempels hiervoor zijn nog steeds erg hoog!

Opvallend is dat het college stelt dat door “het mobiele en dynamische karakter van de escortbranche de controle op vergunde escortbedrijven een arbeidsintensieve aangelegenheid is”. Vanwege het beslag op de handhavingscapaciteit van de politie dient het aantal toegestane escortbedrijven daarom volgens het college gemaximeerd te worden tot 5 escortbedrijven. In het collegebesluit staat echter niets over het aanpakken van de illegale escort. Wat doet de gemeente eraan om de illegale escort daadwerkelijk aan te pakken?

Frank Visser

« Terug

Archief > 2010 > oktober

Geen berichten gevonden