Behoud uitstapprogramma prostitutie

Prostitutie-779629-08-2013 23:38 29-08-2013 23:38

Dankzij subsidie van de gemeente Haarlem zijn vorig jaar 12 prostituees geholpen om uit de branche te stappen waarvan er inmiddels 6 daadwerkelijk zijn gestopt. Sinds de start van dit programma zijn ruim 40 prostituees in Haarlem gestopt. De gemeente wil echter dit programma eind 2013 beëindigen. De schaduwfractie van ChristenUnie Haarlem roept de gemeenteraad op niet akkoord te gaan met dit voorstel van het college van B&W. “Door de subsidie te beëindigen kunnen prostituees die willen stoppen straks nergens meer terecht. De gemeente moet deze vrouwen, die vaak slachtoffer zijn van mensenhandel of loverboys, niet in de kou laten staan!”, aldus Frank Visser, voorzitter van de schaduwfractie.

Het Scharlaken Koord verzorgt nu het Haarlemse uitstapprogramma. De gemeente gaat nog in overleg met deze stichting over de afwikkeling van de lopende hulpverleningstrajecten. “Dat is wel erg kort dag als de subsidie al over vier maanden stopt. En hoe zit het met de prostituees met wie in de afgelopen jaren een vertrouwensband is opgebouwd, maar die nog geen besluit hebben kunnen nemen om daadwerkelijk te stoppen? Dit zijn vaak processen van lange adem. Het Scharlaken Koord heeft bovendien ChristenUnie Haarlem gemeld dat recent het aantal hulpvragen fors is toegenomen. De gemeente is moreel verplicht iets te doen met deze hulpvraag.”

Volgens de ChristenUnie kunnen cliënten van het Scharlaken Koord niet worden overgedragen aan andere instellingen. “Hulpverleningsprofessionals mogen alleen ‘warm’ overdragen. Dat betekent onder meer dat de overdracht plaatsvindt aan een hulpverlenende instantie die op dezelfde wijze gespecialiseerd is en dezelfde zorg kan bieden. Het college van B&W erkent in de brief aan de gemeenteraad dat er in Haarlem niet zo’n instantie is. Het reguliere maatschappelijk werk is niet goed in staat deze specifieke doelgroep te bereiken. Dan kun je dus niet stoppen met het programma. Uit een landelijke evaluatie blijkt ook dat uitstapprogramma’s voor prostituees een grote meerwaarde hebben voor de deelnemers.”

De gemeente wil puur om financiële redenen stoppen met het uitstapprogramma. Van de subsidie van 65000 euro/jaar is in 2012 53.000 euro gebruikt. Geld mag volgens de ChristenUnie geen reden zijn te stoppen met het uitstapprogramma. “Kijk of het efficiënter kan door nog meer samen te werken met maatschappelijk werk.” Een mogelijke oplossing is volgens de ChristenUnie daarnaast om samen te werken met andere gemeenten. “Recent heeft de nationale rapporteur mensenhandel hierop ook aangedrongen. Veel prostituees wonen in een andere gemeente dan waarin ze werken. De prostituees die meedoen aan het Haarlemse uitstapprogramma komen uit de hele regio van Bovenkarspel tot Heemstede. In veel van deze gemeenten is geen uitstapprogramma. Waarom gaat Haarlem niet in gesprek met andere gemeenten in de regio of ze kunnen bijdragen aan het project? Ik heb begrepen dat Haarlemmermeer graag samen wil werken met Haarlem, maar dat het college van Haarlem dat niet wil. De ChristenUnie roept het college van B&W op deze samenwerking wel te zoeken. Dan wordt het uitstapprogramma voor de gemeente goedkoper en kan de hulpverlening aan prostituees worden voortgezet.”

« Terug

Archief > 2013 > augustus

Geen berichten gevonden