Haarlem in actie tegen mensenhandel

prostitutie-toerisme-28aug2009_008518-09-2013 07:11 18-09-2013 07:11

Haarlem moet niet stoppen met het uitstapprogramma voor prostituees, maar juist in aanvulling op dit programma actief beleid maken om mensenhandel te bestrijden. Hiervoor pleitte de schaduwfractie van de ChristenUnie via een inspraakreactie tijdens een vergadering van de adviescommissie bestuur van de gemeenteraad. “Nog te veel mensen belanden ongewild in de prostitutie of worden op andere plekken uitgebuit als slachtoffer van mensenhandel. Haarlem heeft in tegenstelling tot enkele andere grote steden nog geen beleid tegen mensenhandel. Juist de gemeente kan een centrale rol spelen in het voorkomen en bestrijden van mensenhandel. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede voorlichting over loverboys op scholen”, aldus Frank Visser, voorzitter van de schaduwfractie van de ChristenUnie.

Deze maand werd bekend dat de gemeente Haarlem wil stoppen met het uitstapprogramma voor prostituees. Visser: “Opvallend is dat de collegenota waarin dit wordt aangekondigd alleen argumenten noemt om juist door te gaan met het programma. Al enkele tientallen vrouwen zijn in Haarlem geholpen om uit te stappen. Zelfs de prostitutiebranche pleit voor voortzetting van het programma dat in Haarlem wordt verzorgd door het Scharlaken Koord. Als dit programma stopt kunnen de prostituees nergens meer terecht. De gemeente erkent ook zelf dat het reguliere maatschappelijke werk niet in staat is de prostituees te bereiken.”

Per 1 januari dreigen de hulpverleners echter te moeten stoppen omdat de gemeente de jaarlijkse subsidie van 65.000 euro wil beëindigen. Visser: “Het aantal hulpvragen is juist het laatste half jaar verdubbeld. Dit komt waarschijnlijk door de vertrouwensband die met de prostituees is opgebouwd. En dan wil de gemeente juist nu stoppen.”

Frank Visser overhandigde aan de gemeenteraadsleden een brief van de burgemeester Weterings van Haarlemmermeer waaruit blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer wil meedoen en meebetalen aan het uitstapprogramma. “Dat sluit prima aan bij de aanbeveling van de nationale rapporteur mensenhandel om regionaal samen te werken bij de aanpak van mensenhandel en de hulpverlening aan prostituees. De gemeente kan door samen te werken met Haarlemmermeer het programma voortzetten voor minder geld uit de Haarlemse begroting, zeker als ook nog andere gemeenten uit de regio mee zouden doen. Toch zou het college van B&W hier geen voorstander van zijn. Onbegrijpelijk!”

De brief van de burgemeester van Haarlemmermeer en de inspraakreactie van de ChristenUnie zijn hieronder te downloaden. In reactie op de inspraak heeft GroenLinks aangegeven de collegenota die ter kennisgeving naar de gemeenteraad was gestuurd graag te willen bespreken in een volgende commissievergadering. De behandeling van de collegenota is waarschijnlijk op donderdag 3 oktober.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20130912 BRIEF Burgemeester Haarlemmermeer 2013-30194 informatie nav raadssessie prostitutiebeleid120,9 kBapplication/pdfdownload
20130912 INSPRAAKREACTIE Uitstapprogramma prostitutie Haarlem148,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2013 > september

Geen berichten gevonden