Beloon inwoners voor gebruik extra afvalbak

DSC02691.JPG09-05-2014 14:46 09-05-2014 14:46

Alle 30.000 laagbouwwoningen in Haarlem krijgen een extra afvalcontainer voor plastic en papier met een schot in het midden. Dit is volgens het college nodig omdat Haarlem heel slecht scoort met afvalscheiding. Veel mensen gooien plastic en papier nog weg met het overige restafval. Frank Visser: “Het is prima dat het college werk maakt van een duurzaam afvalbeheer, maar de ambities kunnen en moeten hoger. Burgers moet je niet alleen een extra container geven maar ook belonen met lagere belasting als ze deze goed gebruiken.”

In heel Haarlem Noord kan slechts op 20 plekken kunststof worden ingezameld. Papier kan op dubbel zo veel locaties. De restafvalbak is meestal veel dichter bij huis. Visser: “Het is dan ook niet vreemd dat Haarlem ronduit slecht scoort met het gescheiden inzamelen van afval: slechts 37% van het afval wordt gescheiden. De rest van het afval of beter gezegd: herbruikbare grondstoffen belandt bij de afvalverbranding.“

In het verleden is in Haarlem te weinig rekening gehouden met de toekomstige normen voor afvalscheiding. “Er zijn veel te weinig ondergrondse containers geplaatst voor met name plastic. Nu wordt ineens geconcludeerd dat huis-aan-huis afhalen beter werkt en goedkoper is.” De nieuwe rolbakken komen volgens de ChristenUnie eigenlijk te laat. “Ik mis een lange termijnvisie. Haarlem loopt nu al achterop. De landelijke minimumnorm voor afvalscheiding wordt een jaar te laat gehaald (niet in 2015 maar pas in 2016) en het college zegt niets over de strengere normen (*) die we over 5 jaar moeten halen.”

Steden als Maastricht en Nijmegen halen nu al 60 tot 65% gescheiden inzameling. De succesfactor daarbij is het zogenaamde Diftar systeem. Hierbij wordt de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid zakken restafval. Hoe minder vaak mensen restafval aanbieden, hoe minder belasting ze hoeven te betalen. Volgens het college is dit systeem voor Haarlem te duur. Visser: “Wij gaan dit uitzoeken want in andere steden is het een groot succes. Het levert de gemeente uiteindelijk geld op omdat er minder afval hoeft te worden verbrand en het gescheiden ingezamelde papier en plastic geld oplevert. Bovendien is een financiële prikkel een goede motivatie voor inwoners van Haarlem om zoveel mogelijk plastic en papier in de nieuwe duobakken te doen. Dan krijgen ze wat terug voor de ruimte die de rolbakken inneemt in hun tuin!”

* Haarlem scheidt momenteel 37% van het afval. De landelijke norm voor afvalscheiding is 65%. Deze norm wordt vertaald naar een norm per gemeente. Gemeenten met veel hoogbouw hebben een minder strenge norm. Voor Haarlem is dit 45%. In 2020 wordt de landelijke norm echter 75%. Wat dit voor de Haarlemse norm betekent is onbekend.

« Terug

Archief > 2014 > mei

Geen berichten gevonden