Uitstallingen binnenstad: meer ruimte maar wel zorgvuldig

20140830_11441511-09-2014 21:34 11-09-2014 21:34

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat de regels voor winkeluitstallingen in de Binnenstad worden herzien. Raadslid Frank Visser: "De nieuwe regels zijn er nu een jaar. Het straatbeeld is rustiger geworden maar veel ondernemers vinden de regels nu te streng en niet altijd even duidelijk. Wij willen dat de wethouder kijkt of het beter kan."

Voorzitter ik was laatst in Drachten, leuke binnenstad maar je struikelde daar letterlijk over de reclameborden. Die kant moeten we in Haarlem in ieder geval niet op. Maar de ChristenUnie beseft ook dat uitstallingen van belang zijn voor ondernemers. D66, Trots en SP hebben er terecht op gewezen dat de Haarlemse regels best simpeler kunnen en dat de verschillen tussen straten soms onverklaarbaar zijn. Daarom hebben wij de motie om het beleid te herzien mede ingediend.

Ik snap dat ondernemers snel duidelijkheid willen. Maar het moet wel zorgvuldig. Daarom willen wij de wethouder 8 weken de tijd geven.

Er is behoefte aan algemene regels op basis van objectieve criteria. Maar voorzitter, dat betekent volgens de ChristenUnie niet perse dat in elke straat dezelfde regel gaat gelden, bijvoorbeeld 1,5 meter van elke gevel en voldoende ruimte voor hulpdiensten.

Denk alleen aan de Grote Houtstraat op een drukke zaterdagmiddag. Als dan elke winkel 1,5 meter uitstallingen zou neerzetten dan zouden er opstoppingen ontstaan.

We moeten ook serieus kijken naar de toegankelijkheid voor ouderen, gehandicapten en ouders met kinderwagens. We moeten voorkomen dat zij straks moeten gaan slalommen.

Een spannende vraag vindt mijn fractie hoe om te gaan met vragen over kwaliteit en uitstraling van onze monumentale binnenstad. We hebben mooie foto’s gezien van aantrekkelijke uitstallingen die iets toevoegen aan het straatbeeld. Maar wij willen niet zoals in Drachten een straat vol met standaard klapborden. Maar voorzitter, is zoiets in regels vast te leggen?

In ieder geval een grote uitdaging voor de wethouder in de komende weken!

Motie: Simpel uitstalbeleid, een pré voor het MKB

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 11 september 2014

Overwegende dat:

-De gemeente Haarlem het ondernemersklimaat  voor het MKB wil optimaliseren

-Het geven van vertrouwen en schrappen van overbodige regels uit beleidnota’s daarbij van belang is

-Er natuurlijk regels nodig blijven, maar dat dan heldere en voor iedereen begrijpelijke regelgeving moet zijn

-Het college een taakstelling wil realiseren door het verminderen van regeldruk

-Veel ondernemers uit de stad het ‘Reclame- en uitstallingenbeleid’ nog steeds een ontoegankelijk en onwerkbaar stuk vinden

-Er daarnaast behoefte is aan een actualisatie (cijfers stammen uit 2010) en er een evaluatie is aangekondigd

Verzoekt het college van B&W om:

-In dialoog met de Centrum Management Groep, ondernemers en andere relevante partijen, het Reclame- en uitstallingenbeleid zodanig te versimpelen dat waar mogelijk slechts duidelijke algemene regels overblijven, op basis van objectieve criteria.

-Binnen 8 weken een conceptnota te bespreken in de commissie Ontwikkeling.

-Vanaf dat moment tot inwerkingtreding van het nieuwe beleid, terughoudend te zijn met handhaving, indachtig de voorgestelde nieuwe algemene regels. 

En gaat over tot de orde van de dag

Pascal Spijkerman (D66) / Frits Garretsen (SP) / Sander van den Raadt (Trots) / Frank Visser (ChristenUnie)  

Robbert Berkhout (GL) / Sydney Visser (PvdA) / Inge Crul (AP) / Hendrikje van der Smagt (VVD) 

« Terug

Archief > 2014 > september

Geen berichten gevonden