ChristenUnie stelt vragen over opvang daklozen

20141007_15574007-10-2014 15:46 07-10-2014 15:46

Al ruim 18 jaar verzorgt het Leger des Heils in Haarlem de dag- en nachtopvang voor daklozen. Aanvankelijk werd dit zelfs deels door het Leger des Heils voor eigen rekening gedaan. Al jaren is er een subsidie-relatie met de gemeente. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat per 1 januari 2015 de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils in Haarlem zal verdwijnen omdat de dag- en nachtopvang middels een tender is toegewezen aan een andere partij. De ChristenUnie-fractie heeft grote vragen over de gevolgde procedure en de wijze waarop de gemeenteraad hierbij is betrokken.

Haarlem, 7 oktober 2014

Raadsvragen ex artikel 38

Betreft: Tender dag- en nachtopvang daklozen 

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de dag- en nachtopvang voor daklozen. Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

 

 

Toelichting

Al ruim 18 jaar verzorgt het Leger des Heils in Haarlem de dag- en nachtopvang voor daklozen. Aanvankelijk werd dit zelfs deels door het Leger des Heils voor eigen rekening gedaan. Al jaren is er een subsidie-relatie met de gemeente. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat per 1 januari 2015 de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils in Haarlem zal verdwijnen omdat de dag- en nachtopvang middels een tender is toegewezen aan HVO Querido. De ChristenUnie-fractie heeft grote vragen over de gevolgde procedure en de wijze waarop de gemeenteraad hierbij is betrokken.

Wij constateren dat de commissie samenleving op 8 mei 2014 heeft gesproken over het regionaal kompas. Hierin stonden verbeterpunten en ambities en werd kort vermeld dat alle contracten per 1 januari 2015 zouden worden opgezegd vanwege financiële onzekerheden en omdat dit kansen zou bieden om in zee te gaan met nieuwe aanbieders. Vervolgens heeft de gemeenteraad voor zover wij weten echter niets meer gehoord. Waar voor de 3 decentralisaties de raad is geïnformeerd over de procedure middels offerte aanvraagdocumenten is voor de dag- en nachtopvang een tender gestart zonder enige betrokkenheid van de raad. Dit bevreemd de ChristenUnie-fractie des te meer omdat ondertussen ook de discussie loopt over de nieuwe locatie van de 24-uurs opvang.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben verder vragen hoe de afweging heeft plaatsgevonden en welke criteria hierover vooraf zijn opgesteld.

Wij hebben de volgende vragen:

 1. Klopt het dat het college heeft besloten voor de dag- en nachtopvang een nieuwe uitvraag te doen omdat het niet tevreden is over de prestaties van het Leger des Heils?
 2. Klopt het dat er tot het moment dat werd besloten een open aanvraag te doen over deze kritiek nooit is gecommuniceerd door de gemeente met de bestuurders van het Leger des Heils Noord-Holland waardoor het Leger des Heils ook geen gelegenheid heeft gehad deze punten te verbeteren?
 3. Klopt het dat het Leger des Heils  inmiddels genoemde kritiekpunten over de dag- en nachtopvang heeft erkend en het afgelopen jaar een verbetertraject heeft ingezet? Klopt het dat het Leger des Heils daarbij heeft gevraagd om een redelijke termijn om dit traject af te ronden waarbij is toegezegd dat het Leger des Heils zich zou terugtrekken uit de dag- en nachtopvang indien er na afloop van dit traject onvoldoende resultaat zou zijn? Zo ja, waarom is het college niet op dit aanbod ingegaan?
 4. Klopt het dat het college specifiek ontevreden was over het (incidenteel) toelaten van mensen tot de opvang op humane gronden die niet waren toegelaten door de BCT? Zo ja, is de gemeente hierover in bestuurlijk overleg getreden met het Leger des Heils om te zorgen dat alsnog het gemeentelijk beleid op dit punt conform de afspraken zou worden uitgevoerd?
 5. Is het college naar aanleiding van deze kwestie in bestuurlijk overleg getreden met het Leger des Heils om te bezien of de toelatingscriteria van de BCT kloppen? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid een evaluatie te doen van deze toelatingscriteria en deze uiterlijk bij de besluitvorming over de 24-uursopvang naar de raad te sturen?
 6. Klopt het dat de gemeenteraad over deze kwestie (de kritiekpunten op de uitvoering van de nachtopvang, specifiek het omgaan met de besluiten over de toelating door de BCT , het ingezette verbetertraject van het Leger des Heils en het concrete verzoek van het Leger des Heils voor een verbetertermijn) niet actief is geïnformeerd?
 7. Klopt het dat politie en maatschappelijke organisaties in de stad juist tevreden zijn over de prestaties van het Leger des Heils in de stad?
 8. Klopt het dat is toegezegd dat de nieuwe aanbieder van dag- en nachtopvang sowieso ook deze opvang zal verzorgen op de nieuwe locatie voor 24 uursopvang die het college nog moet vinden?
 9. Hoe kan deze toezegging worden gedaan zonder dat er een prijs hiervoor is vastgesteld, zonder dat de raad hierover is geïnformeerd, en de raad nog moet beslissen over deze nieuwe locatie? Betekent dit dat de gemeente nu gebonden is aan deze partij, ook als de nieuwe locatie volgens deze partij tot hogere kosten leidt?
 10. Waarom heeft het college er niet voor gekozen pas een tender te doen op het moment dat de nieuwe 24 uurslocatie bekend was?
 11. Kunt u naar de raad een transparante beoordeling sturen van de ingediende voorstellen inclusief de toetsingscriteria die u vooraf heeft opgesteld?
 12. Bent u bereid de procedure voor de toewijzing van de dag- en nachtopvang op te schorten totdat de raad dit heeft kunnen bespreken naar aanleiding van uw antwoorden op deze vragen?

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden