Kwaliteitsambitie openbare ruimte mag niet lager

DSC02725.JPG09-10-2014 18:24 09-10-2014 18:24

Het college wil 1 miljoen bezuinigen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Concreet betekent dit dat in woonwijken wegen en groen minder vaak zullen worden onderhouden. Ook het buitengebied gaat de kwaliteit van de openbare ruimte omlaag. De ChristenUnie is het niet eens met deze bezuiniging.

Voorzitter,

De ChristenUnie is tegen het verlagen van de kwaliteitsambitie van de openbare ruimte. Allereerst omdat wij tegen de bezuiniging van 1 mln op onderhoud zijn, maar ook omdat wat ons betreft nog te weinig is gezocht naar efficiency maatregelen.

Het voorstel is onverkoopbaar. Zo lees ik de kwaliteitsverlaging blijft beperkt tot de woonwijken… maar laat dat nu het grootste deel van de stad zijn! Ook is het krom als we zeggen “we verlagen overal de ambities om het beeld eenduidig te houden”. Dat is ambtelijke taal. De burger ziet gewoon: alles wordt slechter!

Kansen voor burgerparticipatie worden gezien maar niet uitgewerkt. We gaan dus eerst bezuinigen in plaats van eerst de kansen uitwerken. Dat is de verkeerde volgorde.

Dan de kwaliteitsniveaus die worden aangeduid met de letters A, B en C. De ChristenUnie vindt dat behalve in het buitengebied nergens scenario C acceptabel is. Maar die letters zijn academisch. De vraag is gewoon: welke projecten doen we wanneer en welke prioriteiten stellen we?
Als een project wordt aangepakt, doen we het dan goed, of doen we het half? Wie maakt die keuze, de raad, of de afdeling GOB?
De letters A,B en C maken dat onderhoud sterk wordt ingegeven door de technische toestand. Maar het maakt nogal uit wat de functie van een weg is, hoe intensief wordt de weg gebruikt door auto’s en fietsers? Zijn er eventueel nog wensen voor verkeersveiligheid of uitbreiding van de fietsinfrastructuur die meegenomen kunnen worden?

De ChristenUnie ziet nog veel te veel ad-hoc besluiten over het onderhoud. Dit ondanks de beleidsstukken Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022, het POW (programma onderhoud werken 2014-2017), en de jaarlijkse GOB gebiedsopgaven. Dat zie je met name aan het eind van het jaar omdat het geld op moet. Eind 2013 was dit de Merovingenstraat, eind 2012 de Rustenburgerlaan en nu hoor ik dat de Kleverlaan ineens nieuw asfalt krijgt zonder dat er sprake is van programmering of afstemming met beleidsdoelen. Dat leidt tot verkeerd uitgeven van geld en onnodige extra kosten zoals de Merovingenstraat die opnieuw moest worden heringericht.

Soms zijn prioriteiten echt niet uit te leggen. Ik noemde al de Kleverlaan, maar neem het Liewegje vs de IJdijk. Graag reactie op de kritiek van de Fietsersbond hierover. Het Liewegje is 2 jaar geleden nog opgelapt maar wordt nu alweer aangepakt. En dat terwijl het een weinig gebruikte weg is in het buitengebied. Ondertussen is er nog geen oplossing is voor de druk bereden IJdijk in Spaarndam die notabene in 2014 open gaat voor nieuwe gasleidingen en waar behoefte is aan herinrichting en verplaatsing van het parkeren naar een apart parkeergterrein zodat de IJdijk veiliger wordt. Ik heb zo nog een aantal vragen over de prioritering van specifieke projecten maar die zal ik schriftelijk stellen.

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden