Minder maaien voor ecologisch bermbeheer

20140612_08464923-10-2014 20:21 23-10-2014 20:21

De raadscommissie beheer sprak over het maaien van bermen in Haarlem naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: “Spaarnelanden houdt zich niet overal in de stad aan de afspraak om sommige bermen minder vaak te maaien. Er zijn zelfs bermen gemaaid die waren ingezaaid met bloemen. De bloemen werden weggemaaid nog voordat ze in bloei waren!”

Voorzitter, soms maakt minder geld uitgeven de stad mooier. Dit is het geval met het beheer van bermen. Als je minder vaak maait gaan er mooie bloemen bloeien en kunnen zij hun zaden verspreiden. Dit is goed voor de bijenpopulatie in de stad maar het fleurt de stad ook op.

Een paar jaar geleden was het bij de Vondelweg helemaal rood van de klaprozen. Afgelopen twee jaar viel dat helaas tegen omdat de gemeente te vaak en vooral, te vroeg heeft gemaaid. Daarom is eind 2013 een ecologisch beleidsplan vastgesteld met daarin uitgangspunten voor bermbeheer. Ik moet echter constateren dat dit plan nog niet goed wordt uitgevoerd.

In het beleidsplan staat een duidelijke grens: bloemrijke bermen niet maaien voor 15 juli en dan ook nog maar voor de helft zodat zaden zich kunnen verspreiden. Toch werd dit voorjaar vroeg in juni al bloemrijke bermen gemaaid. De wethouder antwoord op mijn vragen dat dit past bij de werkafspraken over maairegimes en dat het is gedaan vanwege de verkeersveiligheid.

Hoe zit dat precies? Er wordt gesproken over 4 soorten maairegimes. Maar in geen enkele van deze herken ik de afspraak om bloemrijke bermen pas na 15 juli te maaien. Wat betekent het beleidsplan dan concreet in de praktijk? Locaties die pas na 15 juli gemaaid mogen worden zijn niet goed te vinden. Kan de wethouder deze locaties publiceren?

In het geval van de Vondelweg praten we over een berm die speciaal is ingezaaid zo blijkt uit het antwoord op vraag 4. Hoe is het dan mogelijk dat deze berm zoals alle andere bermen wordt behandeld en niet als bloemrijke berm? Als je vroeg in juni al maait heeft het hele inzaaien nauwelijks effect want dan maai je de bloemen weg op het moment dat ze op hun mooist zijn!

Het argument van verkeersveiligheid is wat betreft de ChristenUnie zweer twijfelachtig. Heeft de wethouder hier enig bewijs voor? Als dit volgens de politie echt een issue is dan had hier gewoon niet gezaaid moeten worden of voor lagere bloemen moeten worden gekozen. Mijn ervaring is dat je er makkelijk overheen kijkt. Ik kan me er alleen bij kruispunten wat van voorstellen om goed overzicht te hebben maar in andere gevallen lijkt het maaien mij meer een vorm van burgermansnetheid. Of de politie moet bang zijn dat het verkeer afgeleid zou kunnen worden door mooie klaprozen… Het lijkt mij dat de politie belangrijker zaken te doen heeft!

Voorzitter, ik heb de schriftelijke raadsvragen gesteld omdat ik mij verbaasde over het vroege maaien in mijn eigen woonomgeving. Maar sindsdien ben ik vanuit verschillende wijken in de stad benaderd door mensen die ook verbaasd waren over het vroege maaien in hun eigen wijk. Bijvoorbeeld het Houtmanpad. Elk jaar staan hier prachtige hoge wilde bloemen die worden platgemaaid. Vlak langs het pad kan dat nog nuttig zijn voor voetgangers en fietsers maar wat langs de sloot groeit hoeft niet plat. Ook Berenklauw wordt vaak afgemaaid. Is het niet gewoon een taak van ouders om hun spelende kinderen te waarschuwen voor de agressieve sappen die vrijkomen als je deze plant aanraakt?

Daarom mijn oproep aan deze wethouder: zou u komend voorjaar de maaimachines wat vaker binnen kunnen laten staan. Het betreffende personeel kan zich vast nuttig maken met ander onderhoud zoals het opruimen van zwerfafval of onkruidbestrijding. Dan wordt iets gedaan aan waar burgers zich echt aan ergeren.

« Terug

Archief > 2014 > oktober

Geen berichten gevonden