Aandacht mensenhandel in veiligheidsbeleid

20140815_123833.jpg27-11-2014 21:37 27-11-2014 21:37

De gemeenteraad heeft het integrale veiligheids en handhavingsbeleid voor de komende jaren vastgesteld. De ChristenUnie heeft hierbij aandacht gevraagd voor de strijd tegen mensenhandel. Ook zou het plan een volgende keer meer concrete meetbare doelen moeten krijgen. Het moet dan ook eerder worden besproken. Raadslid Frank Visser: “Nu is het plan tegelijk geschreven met het regionale veiligheidsplan terwijl het lokale plan juist input hiervoor zou moeten zijn.”

Voorzitter, de ChristenUnie steunt het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid maar maakt wel drie kanttekeningen

De ChristenUnie vindt het opvallend dat het lokale stuk alleen spreekt over illegale prostitutie en niet over mensenhandel. Gelukkig noemt regionale stuk dit wel. Mensenhandel is overal, ook in Haarlem! En dan denk ik niet alleen seksuele mensenhandel maar ook aan uitbuiting van oost-europese vrachtwagenchauffeurs. Over de aanpak van mensenhandel heb ik 14 november technische vragen ingediend maar deze zal ik gezien de politieke aard omzetten in artikel 38 vragen.

We hebben tegelijkertijd het lokale en het regionale veiligheidsplan ontvangen. De ChristenUnie heeft bezwaren tegen deze volgorde. Het zou juist zo moeten zijn dat onze lokale veiligheidsvisie input vormt voor dit regionale plan! Uit de stukken wordt ook niet duidelijk hoe regionale en lokale prioriteiten zich verhouden.

En tenslotte de cijfers. Die missen wij missen op meerdere punten. Er zouden meer concrete smart geformuleerde doelen in moeten staan bijvoorbeeld voor woon- en adresfraude. Nergens wordt onderbouwd waarom er 5 prioriteiten zijn en niet 4 of 6 en wat de prioriteiten concreet betekenen voor de inzet van politie en handhaving voor de andere thema’s.

« Terug

Archief > 2014 > november

Geen berichten gevonden