Haarlem sportstad?

HC Haarlem Heren 126-03-2015 22:24 26-03-2015 22:24

In de commissie Samenleving is de Agenda voor de Sport 2015-2019 besproken. Het grootste discussiepunt was dat het college van B&W 2.5 ton wil vrijmaken voor het ondersteunen van de Haarlemse sport, terwijl er tegelijkertijd 3 ton bezuinigd moet worden.

Het nieuwe sportbeleid gaat uit van een aantal doelstellingen. De wens is om:

  • buurtsportcoaches te behouden, waardoor alle Haarlemmers in de buurt kunnen sporten
  • sportaccommodaties in te zetten als middel binnen het sociaal domein
  • sportverenigingen te versterken om breedtesport toegankelijk te houden voor iedere burger en;
  • topsport en (top)sportevenementen te faciliteren.

Vernieuwend is dat het doel is gesteld dat sport wordt gebruikt als middel binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld door accommodaties overdag te gebruiken voor andere sociale (buurt)activiteiten dan sport. Het college van B&W wil zo’n 2,5 ton vrijmaken om de topsport, breedtesport, talentontwikkeling en sportevenementen in Haarlem te ondersteunen.

Schaduwraadslid Rosa Barth: “De ChristenUnie heeft vraagtekens bij deze investeringen. Er moet namelijk ook 3 ton bezuinigd worden op sportaccommodaties, en dit is nog niet ingevuld. Daarmee zeg ik niet dat de investeringen niet goed zouden zijn. Veel voorstellen zijn maatschappelijk nuttig. Wel zou de ChristenUnie eerst de uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen willen zien, voordat sportverenigingen een worst voorgehouden wordt, terwijl ze aan de lat staan van bezuinigingen.” Ook de VVD, ActiePartij en SP waren op dit punt kritisch.

Als ChristenUnie zijn we enthousiast dat geïnvesteerd wordt in breedtesport, wat door alle burgers beoefend kan worden op amateurbasis. Breedtesport is maatschappelijk zeer relevant. Het brengt mensen met elkaar in contact, wat eenzaamheid tegen gaat en de sociale verbinding in buurten versterkt. Ook brengt het mensen in beweging, wat allerlei lichamelijke kwalen voorkomt, denk aan overgewicht, hart en vaatziekten en depressie.

Echter, de ChristenUnie staat kritisch tegenover de investering in topsport en sportevenementen. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Natuurlijk is het mooi dat typisch Haarlemse evenementen gecontinueerd worden, zoals de Halve van Haarlem (voorheen Trosloop en Zilveren Kruis Achemaloop) en de Honkbalweek. Maar er wordt ook geld uitgetrokken voor een nog onbekend nieuw evenement. In tijden van bezuinigingen kunnen we ons extra uitgaven voor topsportevenementen niet veroorloven. Dit soort evenementen zouden zichzelf moeten kunnen bedruipen.”

« Terug

Archief > 2015 > maart

Geen berichten gevonden