Werk-met-werk maken

DSC02676.JPG10-04-2015 15:36 10-04-2015 15:36

Als een weg moet worden aangepakt voor onderhoud of vervanging van de riolering is dat de ideale gelegenheid om de weginrichting te verbeteren, bijvoorbeeld door het realiseren van fietspaden. Asfalt gaat immers jaren mee dus een weg in korte tijd twee keer opbreken zou kapitaalvernietiging zijn. Zo redeneert Haarlem echter de laatste jaren niet…

Het college heeft alleen geld voor onderhoud en de extra wensen kosten geld wat er niet is. Het gevolg is dat allerlei ambities niet worden gerealiseerd terwijl deze voor relatief geringe meerkosten wel mogelijk zijn. Daarmee verdwijnen deze ambities voor langere termijn achter de horizon. Goedkoop is hier dus uiteindelijk duurkoop. De ChristenUnie vindt daarom met een aantal andere partijen dat er geld moet worden gevonden om bij onderhoud waar dat gewenst is werk-met-werk te maken.

Het college heeft nu uitgerekend hoeveel dat kost. De komende vier jaar komt dit neer op circa 2,4 miljoen euro voor de nu lopende projecten. Dit bedrag kan nog omlaag omdat juist voor dit soort herinrichtingen waarbij de verkeersveiligheid wordt verbeterd tot 50% provinciale subsidie mogelijk is voor deze extra voorzieningen. Helaas is dit nog niet zeker omdat de gemeente mogelijk te laat is met het aanvragen van deze subsidies. Dit is volgens de ChristenUnie een gevolg van verkeerde keuzes uit het verleden. Visser: “De laatste jaren heeft Haarlem deze subsidiemogelijkheden nauwelijks benut terwijl andere gemeenten in de regio veel geld hebben binnengehaald. Heemskerk haalde in 1 jaar 1 miljoen euro binnen waar het veel grotere Haarlem niet verder kwam dan enkele tienduizenden euro’s. Dit is een gemiste kans. Juist nu Haarlem weinig geld heeft moeten we subsidies niet laten lopen!”

Op lange termijn zou het “werk-met-werk” maken volgens het college 0,75 mln per jaar al denkt onze fractie dat het meer zal zijn gezien de budgetten in andere gemeenten.

Het college wil nu van de gemeenteraad weten of de raad:

-          Doorgaan wil met de huidige werkwijze: alleen onderhoud doen en beleidsambities alleen realiseren als het geen extra geld kost

-          Beleidsambities wel realiseren maar dan accepteren dat elders de onderhoudsachterstand wat zal oplopen

-          Beleidsambities in 2015 en 2016 wel realiseren maar dan voor twee jaar accepteren dat de onderhoudsachterstand oploopt. In 2017 en 2018 wordt deze achterstand dan ingehaald met een eenmalige extra investering van 2,4 miljoen

-          Beleidsambities wel realiseren maar dan voor twee jaar accepteren dat de onderhoudsachterstand oploopt. In 2017 en 2018 wordt deze achterstand dan ingehaald met een eenmalige extra investering van 2,4 miljoen en daarnaast komt er vanaf dan jaarlijks 0,75 mln extra om ook in volgende jaren de beleidsambities te kunnen realiseren.

Het college heeft net als de ChristenUnie een voorkeur voor deze laatste variant maar moet hiervoor nog geld vinden. Vreemd genoeg gaven collegepartijen D66 en PvdA de voorkeur aan variant a. Raadslid Frank Visser: “Zij hebben kennelijk niet volmondig de ambitie om dit geld te vinden. Het is goed dat het college nu overweegt de koers te verleggen en de ambities voor de lange termijn weer voorop te stellen. Het kunstmatig onderscheid tussen onderhoud en herinrichting moet vervallen. Dat extra geld moet gevonden kunnen worden door elders op de begroting te bezuinigen. Ook blijft er jaarlijks wat geld over uit de onderhoudspot omdat projecten onverwachts moeten worden uitgesteld. Het zou echt jammer zijn als de coalitie besluit toch door te gaan op de manier zoals de laatste jaren.”

Ook wil de ChristenUnie dat er een onderhoudsfonds komt voor infrastructuur zodat projecten langjarig kunnen worden gepland. Visser: “Geld dat nu aan het eind van het jaar overblijft gaat naar de algemene middelen. Dat is goed voor de gemeentebegroting om andere tegenvallers op te vangen, maar dit leidt tot inefficiënt werken. Nu zie je dat de onderhoudsafdeling aan het eind van het jaar nog snel geld probeert op te maken en dan worden er fouten gemaakt. Vorig jaar werd nog een weg geasfalteerd terwijl de gemeente nog in overleg was met de wijkraad over een andere inrichting. Infrastructuurprojecten moet je zorgvuldig voorbereiden en die moeten niet geboden zijn aan de deadline van 1 januari”

Tenslotte heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de Jan Gijzenkade. “Hier zijn jaren geleden al fietspaden beloofd. Door geldgebrek ligt het project nu al vier jaar stil. De weg ligt er slecht bij. Nu stelt het college ineens dat met extra geld voor werk-met-werk maken hier wel fietsstroken kunnen komen. Ik vind het vreemd dat fietsstroken extra geld zouden komen. Rood of grijs asfalt zou toch geen verschil moeten maken. Verder wil ik weten waar de ambitie voor fietspaden is gebleven. In het Haarlems Verkeers en Vervoersplan zijn fietspaden op deze weg namelijk het uitgangspunt”

« Terug

Archief > 2015 > april

Geen berichten gevonden