Parkeren in wijken rond het centrum

20150516_17141814-05-2015 20:52 14-05-2015 20:52

De afgelopen maand was er veel onrust over het voorstel van het college om het parkeerbeleid in de wijken rond het centrum aan te passen. Dit werd mede veroorzaakt door de slechte communicatie vanuit het college. Raadslid Frank Visser: "Het is goed dat het college het voorstel nu uitstelt en eerst een inspraakprocedure gaat houden zodat iedereen zijn mening kan geven. De ChristenUnie wil dat de wethouder het plan aanpast om parkeeroverlast in de wijken te voorkomen"

Met name de VVD voerde de afgelopen weken felle campagne tegen de parkeerplannen van het college. Frank Visser: "Helaas heeft dit tot veel misverstanden geleid. Zo dachten veel mensen dat de bezoekersparkeervergunningen afgeschaft zouden worden. Dat is echter niet het geval."

Het college wil het huidige systeem van parkeervergunningen fiscaliseren. Deze plannen waren er al langer, maar worden nu versneld door wijziging van landelijke regelgeving. Bij de huidige parkeervergunningen kreeg de gemeente Haarlem tot afgelopen jaar een deel van de opbrengsten van de parkeerboetes. Per 1 januari gaat echter de volledige opbrengst naar het Rijk. Het gevolg is dat de gemeente Haarlem jaarlijks 250.000 euro minder inkomsten heeft. Door van de parkeervergunningen een belasting te maken krijgt Haarlem juist 100% van de inkomsten van de parkeerboetes. Vergunninghouders houden hun vergunning, hier verandert niets aan.

Er is echter wel een belangrijk verschil. Bij fiscaal parkeren mogen auto’s zonder bewoners of bezoekersschijf niet meer geweigerd worden. Die moeten dan betaald kunnen parkeren en dus komen er in de wijken rond het centrum die nu alleen bestemd zijn voor vergunninghouders parkeermeters. Bewoners in deze wijken zijn bezorgd dat er hierdoor meer auto's in hun wijk zullen parkeren, terwijl de parkeerdruk al hoog is. Om dit te voorkomen wil het college maar een beperkt aantal parkeermeters plaatsen (grotere loopafstanden) en een verhoogd tarief hanteren (3,90 per uur, wat ook het minimumtarief is als korter dan een uur wordt geparkeerd). Parkeren in garages is goedkoper en in het centrum geldt geen minimum tarief voor het parkeren op straat. Verder redeneert het college dat in alle wijken al een beperkt aantal betaalde plaatsen beschikbaar is voor 2,60 euro/uur en dat deze plaatsen niet allemaal worden gebruikt.

Frank Visser: "Toch begrijp ik de zorgen van de bewoners die vrezen voor meer parkeeroverlast. Als je overal kunt parkeren is het toch aantrekkelijker. Ook geldt het parkeertarief niet 's avonds na 21 uur. Zo wordt het aantrekkelijk voor uitgaand publiek in deze wijken te parkeren. Als bewoners dan laat uit hun werk komen wordt een parkeerplaats vinden nog moeilijker. Wij willen daarom dat de wethouder meer maatregelen neemt om parkeeroverlast te voorkomen!"

Wethouder Sikkema wilde het fiscaliseren snel invoeren zonder uitgebreide inspraakprocedure voor bewoners omdat het slechts om een kleine verandering zou gaan. Visser: "Dat is een foute keuze geweest en heeft de onrust onder bewoners aangewakkerd. Gelukkig heeft de wethouder nu in reactie op de vele bezwaren uit de stad en de inbreng van de raadsfracties alsnog besloten de tijd te nemen en een formele inspraakprocedure te starten. De ChristenUnie heeft de wethouder opgeroepen eerst de plannen aan te passen zodat veel zorgpunten van bewoners weggenomen worden"

Het onderwerp parkeren zal de komende maanden nog regelmatig terugkomen. Allereerst bespreekt de gemeenteraad binnenkort een voorstel over het vervangen van alle parkeermeters in de stad omdat de huidige meters verouderd zijn. Visser: "Deze meters werken nog met de chipknip en zijn duur in onderhoud. De ChristenUnie maakt zich zorgen dat straks niet meer bij alle meters met muntgeld kan worden betaald". Het college wil het parkeerbeleid ook "moderniseren". Dit betekent: het parkeren volledig digitaliseren (dus geen papieren vergunningen meer maar aanmelden via bijvoorbeeld een app) en kentekenparkeren invoeren. Hoe dit voorstel er precies gaat uitzien is nog niet duidelijk maar over wat tot nu toe bekend is, is de ChristenUnie Haarlem heel kritisch. Wij vinden digitaliseren en kentekenparkeren slecht voor de privacy. Parkeren met een app vinden veel mensen handig, maar je moet het digitaal parkeren niet verplichten."

Hieronder de bijdrage van de ChristenUnie in de eerste termijn van het debat over fiscaliseren van het belanghebbenden parkeren.

Voorzitter, parkeren gaat iedereen aan dus het is begrijpelijk dat veel mensen hier een mening over hebben. Ik ben onder de indruk van de inbreng van alle insprekers. Er leven in alle wijken die het aangaat veel zorgen of er met het fiscaal parkeren straks niet veel extra auto’s gaan parkeren in de wijk. Wat gaat de wethouder doen om dit te voorkomen?

De communicatie van de gemeente over het fiscaliseren was de afgelopen maanden slecht. Ik moest zelfs als raadslid tot zeer recent gokken wat het precies zou inhouden. Waarom is de wethouder niet eerder gekomen met informatie? Er had een paar maanden geleden al een gemeentebrief moeten liggen met een heldere uitleg. Nu was de VVD eerder met een campagnefolder. Knap werk maar uit antwoorden op mijn interruptie blijkt dat ook de VVD kennelijk het fiscaliseren in stand houdt als zij een volgende periode in het college zou komen...

De ChristenUnie vindt het niet verstandig van de wethouder nu eerst wil besluiten over het fiscaliseren en pas over een paar maanden over de overige parkeermaatregelen.  De voorstellen kunnen beter tegelijk behandeld worden.

Het is helemaal vreemd dat over het moderniseren wel participatie van wijkraden is gepland en over het fiscaliseren niet. De wethouder heeft hiermee zelf het verzet tegen haar voorstellen mede aangewakkerd. Halsoverkop zijn inloopavonden georganiseerd. De ChristenUnie gunt de wethouder haar vakantie maar het was toch wel een inschattingsfout om op de eerste avond niet aanwezig te zijn.

Waarom ligt het voorstel er nu pas? Dat de rijksvergoeding zou wegvallen was al meer dan een jaar bekend. Los van wat je van het voorstel vindt: de gemeente loopt nu maandenlang geld mis en dat terwijl de gemeente er financieel slecht voor staat.

Er zijn door insprekers een aantal alternatieven genoemd. Ik hoor graag een reactie van de wethouder op het voorstel om het aantal goedkope parkeervergunningen per adres aan te pakken van adressen waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. En waarom is niet gekeken naar mogelijkheden om het financiële gat dat ontstaat door het wegvallen van de rijksvergoeding te dekken door een kleine stijging van de parkeertarieven. Ik krijg toch de indruk dat een groot deel van de insprekers dat nog liever heeft.

Voorzitter, omdat het er naar uitziet dat het voorstel wel doorgaat heeft de ChristenUnie een aantal verzoeken voor de wethouder:

  1. Doe veel meer om de garages vol te krijgen. Gebruik hiervoor grote promotieborden en zorg dat buslijn 3 richting centrum gratis wordt voor gebruikers van de Cronjegarage.
  2. Zorg dat de nieuwe parkeerautomaten vanuit de invalsstraten zoals de Zijlweg niet zichtbaar zijn zodat bezoekers niet snel doorhebben dat in de wijken rond het centrum betaald kan worden geparkeerd.
  3. Er moet meer worden ingezet op handhaving want er wordt nog veel illegaal geparkeerd wat overlast geeft voor bewoners.
  4. Overweeg een hoger tarief dan 3,90 in de wijken rond het centrum om het betaald parkeren te ontmoedigen. Natuurlijk zijn de garages goedkoper maar de ChristenUnie vreest dat het verschil te klein zal zijn. Als je eenmaal de wijk bent ingereden moet het tarief hoog genoeg zijn om mensen te verleiden alsnog een garage op te zoeken. En wat trouwens als de landelijke initiatiefwet wordt aangenomen die parkeren per minuut eist. Dan schrikt 3,90 voor kort parkeerders nog minder af!
  5. Verleng het parkeerregime tot 23 uur ’s avonds zodat het niet mogelijk is om vanaf 20 uur voor 3,90 euro de hele nacht te parkeren. In de wijk Welgelegen is dit een probleem omdat een aantal inwoners van de tegenovergelegen nieuwbouw op het Mariastichting terrein niet een garage onder de nieuwbouw hebben willen kopen. Ook lopen wijken vol met bioscoopbezoekers die gratis willen parkeren.
  6. Zorg dat bewoners ook mogen gaan parkeren op de huidige betaalde plaatsen zoals het Emmaplein die nu niet goed worden benut. Beperkt de aparte “betaald parkeren” plekken met het 2,60 tarief tot locaties waar dit echt nodig is zoals bij huisartspraktijken. Zo krijgen de bewoners meer plekken om te parkeren.
  7. Zorg dat bij alle automaten een bonnetje voor achter de autoruit kan worden gekregen. De wethouder wil dit maar bij een beperkt aantal automaten mogelijk maken en bij de rest kentekenparkeren verplichten. De ChristenUnie heeft hier bezwaren tegen ivm privacy, er ligt hier ook een rechterlijke uitspraak over, college respecteer die uitspraak! De ChristenUnie wil dit ook ivm de grote groep analfabeten in onze samenleving. Deze mensen moet je niet straffen met grotere loopafstanden dan de nu voorgestelde 350 meter. Deze afstand is prima om parkeren in wijken te ontmoedigen maar wat betreft de ChristenUnie echt het maximum.
  8. Ook betalen met muntgeld moet bij elke automaat kunnen. Prima om betalen met pinpas of mobiele app te stimuleren maar anoniem betalen met muntgeld moet mogelijk blijven.
  9. Zorg dat voor bezoekers goed duidelijk is wat het parkeerregime is. Waarom zijn de extra borden zoals gevraagd in de Velserstraat niet geplaatst om onterechte boetes te voorkomen? Overigens lijkt mij de 150.000 euro die nodig is voor extra verkeersborden als gevolg van het nieuwe parkeerregime erg hoog. Helaas heb ik hier nog geen onderbouwing van ontvangen.
  10. Mijn moeder heeft geen auto maar wel een bezoekersparkeerschijf. Zij krijgt slechts een paar keer per jaar bezoek die gebruik wenst te maken van deze schijf. Met invoering van fiscaal parkeren kan zij dus goedkoper uit zijn door geen bezoekersvergunning aan te vragen. Als veel mensen dit gaan doen, kan dit een financieel nadeel opleveren. Dit effect wordt echter niet genoemd in de nota van de wethouder.

Voorzitter ik rond af. Het oordeel van mijn fractie over fiscaal parkeren hangt af hoe de wethouder reageert op deze praktische voorstellen. Binnenkort spreken we nog over het moderniseren van het parkeren. Gezien mijn laatste opmerkingen zult u begrijpen dat de ChristenUnie zeer kritisch is over dit plan en nog totaal niet is overtuigd van de noodzaak.

« Terug

Archief > 2015 > mei

Geen berichten gevonden