Daklozen en spoedzoekers naar woonhotel in Noord

20150516_17240416-05-2015 12:49 16-05-2015 12:49

Het college van B&W werkt aan een voorstel voor een nieuwe opvang voor daklozen in Haarlem-Noord. Tot nu toe worden in Haarlem Centrum alleen daklozen opgaven met GGZ-problemen. Nieuwe landelijke regels verplichten echter ook een bed, bad, brood opvang te bieden voor economisch daklozen. Dit zijn mensen die door bijvoorbeeld schulden op straat zijn komen te staan. Raadslid Frank Visser: "Het is goed dat er voor deze groep eindelijk een sobere opvang komt. Zo kunnen mensen sneller hun leven weer op de rails krijgen."

De daklozen met GGZ-problemen blijven opgevangen worden in Haarlem Centrum in een 24-uursopvang met dagbesteding. Komend jaar opent hiervoor de nieuwe locatie aan de Wilhelminastraat in het voormalige bankkantoor van ING tegenover het stadskantoor. 

De beoogde locatie voor de economisch daklozen is het leegstaande gebouw "Velserpoort" naast het Spaarne Gasthuis aan de Vondelweg in Haarlem Noord. Dit gebouw is leeg komen te staan door bezuinigingen bij GGZ-In Geest. Het voordeel is dat het gebouw snel beschikbaar is niet direct grenst aan andere bebouwing.

De bedoeling is dat in het gebouw niet alleen economisch daklozen zullen worden gehuisvest maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet hebben kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Raadslid Frank Visser: "De landelijke overheid wil de bed, bad, brood opvang voor deze doelgroep concentreren in 5 grote steden en vluchtelingen binnen een paar weken terugsturen. In Haarlem zou de opvang dan moeten verdwijnen. Wij zijn het hier niet mee eens. Je kunt beter deze opvang organiseren in de plaats waar de asielzoeker de laatste jaren al heeft doorgebracht. De kans op terugkeer is dan groter. Bovendien is het een illussie dat al deze vluchtelingen kunnen terugkeren. Vaak werkt het land van herkomst hier niet aan mee".

Zowel de opvang voor economisch daklozen als de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers is bestemd voor de hele regio. Haarlem heeft als centrumgemeente de taak dit te organiseren. Daarnaast komt er in het gebouw een woonhotel voor zogenaamde spoedzoekers uit de gemeente Haarlem. Dit zijn mensen die wel een woning kunnen bekostigen maar om een of andere reden snel huisvesting nodig hebben maar dit niet kunnen vinden omdat de wachtlijst te lang is. In het woonhotel kunnen ze dan tijdelijk wonen totdat ze nieuwe woonruimte hebben gevonden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor mensen in een echtscheidingssituatie. Raadslid Frank Visser: "Zo'n voorziening wordt echt gemist in Haarlem. Ik vraag me alleen af of het gebouw groot genoeg is hiervoor. Ik wil meer inzicht in de vraag naar woonruimte voor spoedzoekers"

De komende maanden werkt het college het voorstel verder uit. Zo is het nog onduidelijk wie de voorziening gaat beheren. De gemeente wil graag dat een woningcooperatie het gebouw koopt en dat de gemeente een deel van het gebouw gaat huren voor de economisch daklozen en de uitgeprocedeerde asielzoekers. Het woninghotel deel zou de cooperatie dan zelf verhuren. Frank Visser: "Het is echter nog niet zeker of cooperaties hier aan mee willen werken. Een andere optie is dat er een overeenkomst wordt gesloten met een commerciele exploitant"

« Terug

Archief > 2015 > mei

Geen berichten gevonden