Fietspaden Oudeweg verhoogd bij kruispunten

20150521 Ontwerp Oudeweg21-05-2015 22:05 21-05-2015 22:05

De gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen de vraagt het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Oudeweg aan te passen. Raadslid Frank Visser: "De nieuwe fietspaden kunnen in twee richtingen worden gebruikt. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken. Voor de veiligheid is het van belang dat het verkeer uit de zijwegen van de Oudeweg voldoende alert wordt gemaakt dat fietsers van twee kanten kunnen komen. Daarom zullen de fietspaden hier dankzij onze motie op een kleine verhoging worden gelegd.

MOTIE Veilig fietsen langs de Oudeweg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 mei 2015,

in beraadslaging over het definitief ontwerp verkeersmaatregelen Oudeweg,

Overwegende dat:

  • In het definitief ontwerp sprake is van fietspaden met tweerichtingsverkeer aan beide zijden van de Oudeweg;
  • De fietsoversteekplaatsen bij de zijwegen volgens het definitief ontwerp niet verhoogd worden uitgevoerd (Voormalige Oudeweg, Minckelersweg, parkeerterrein tegenover Minckelersweg, Nijverheidsweg, Fustweg, in- en uitrit parallelweg zuidzijde Oudeweg);
  • Een verhoging van de fietsoversteekplaats het verkeer naar de Oudeweg vanaf de zijwegen en vice versa extra alert maakt dat fietsers hier van twee kanten kunnen komen;
  • Het risico voor fietsers met bijna de helft afneemt door fietsoversteken verhoogd aan te leggen; [1]
  • Een verhoging van circa 8 cm geen grote hinder veroorzaakt voor het gemotoriseerd verkeer;
  • Realisatie van deze verhogingen binnen het geplande budget mogelijk is;
  • Alle genoemde zijwegen van de Oudeweg in het HVVP zijn opgenomen als erftoegangsweg (30 km/uur)

Verzoekt het college:

  • In het definitief ontwerp verkeersmaatregelen Oudeweg verhoging van de fietsoversteekplaatsen bij de zijwegen op te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Anne Feite Bloem, SP

Sjaak Vrugt, Actiepartij

Moussa Aynan, PvdA

Mostapha El Aichi, CDA

Robbert Berkhout, GroenLinks

[1] CROW-Fietsberaad, Publicatie 19b “Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen”, 2011

« Terug

Archief > 2015 > mei

Geen berichten gevonden