Geld wegonderhoud blijft liggen, zorgen over nazorg ex-gedetineerden

DSC02676.JPG01-10-2015 22:22 01-10-2015 22:22

Uit een tussenrapportage blijkt dat de gemeente in 2015 waarschijnlijk bij afsluiting van het jaar budgettair neutraal draait. Dit lijkt positief maar in feite is er sprake van een tegenvaller van 3 miljoen euro en zijn er nog erg veel onzekerheden die kunnen leiden tot nieuwe tegenvallers. De ChristenUnie vroeg aandacht voor wegonderhoud en voor de nazorg van ex-gedetineerden.

Onderhoud en herinrichting wegen

De gemeente krijgt van het Rijk 3 miljoen minder dan verwacht zo blijkt uit de zogenaamde meicirculaire. De gemeente komt toch op nul uit doordat in 2015 3 miljoen voor onderhoud en herinrichting van wegen op de plank blijft liggen omdat allerlei projecten vertraagd zijn. De ChristenUnie is hier teleurgesteld over want ook vorig jaar waren projecten vertraagd.

Raadslid Frank Visser: “Er wordt nog steeds te optimistisch gepland. Als beter wordt gekeken naar de input van burgers en belangenorganisaties tijdens participatietrajecten dan kan vertraging door allerlei bezwaarprocedures vaak worden voorkomen.”

Als de projecten volgend jaar alsnog worden uitgevoerd moet het geld uit de algemene reserve komen volgens de wethouder. “Dat is erg onzeker want wat als er andere tegenvallers zijn? De ChristenUnie pleit ervoor beheer, onderhoud en aanleg van wegen te financieren vanuit een bereikbaarheidsfonds los van de begroting. Dan is duidelijk dat het geld hiervoor is gereserveerd en is het niet erg als een project in december of januari wordt uitgevoerd.”

Begeleiding ex-gedetineerden

Uit de bestuursrapportage blijkt dat het nog niet zeker is dat de doelen voor de begeleiding van ex-gedetineerden volledig zullen worden gehaald. De ChristenUnie heeft hier kritische vragen over gesteld. De gemeente maakt goed gebruik van landelijke subsidies voor woon- en werktrajecten voor ex-gedetineerden. Voor onze regio is er 55.000 euro beschikbaar waarmee zo’n 10 trajecten kunnen worden ingekocht. Jaarlijks gaat het echter om circa 365 ex-gedetineerden. Visser: “Deze hebben lang niet allemaal intensieve nazorg nodig, maar juist omdat de tussenrapportage het sein op oranje staat wil ik weten of er genoeg geld is. Zijn die 10 trajecten voldoende, of zijn er meer nodig? Is de nazorg van de andere ex-gedetineerden voldoende intensief? Als we zorgen dat ex-gedetineerden goed worden begeleid bij hun re-integratie kunnen we problemen voorkomen.” Binnenkort zal het college deze vragen beantwoorden. 

« Terug

Archief > 2015 > oktober

Geen berichten gevonden