Vaartpark bij Amsterdamsevaart

amsterdamsevaart-variant vaartpark24-10-2015 20:04 24-10-2015 20:04

Bij de Amsterdamsevaart moet een tijdelijk buurtpark komen waar nu nog asfalt ligt. Hiervoor pleit de ChristenUnie in de Haarlemse gemeenteraad. “Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Amsterdamsevaart te versmallen tot 1 rijstrook per richting zodra de Oudeweg klaar is. In de toekomst komt er dan ruimte voor woningen en de terugkeer van water in de vaart. Daarvoor is echter nog geen ontwikkelaar gevonden. Wij willen dat in de tussentijd de buurt zo veel mogelijk kan profiteren van de ruimte die vrij komt” aldus raadslid Frank Visser.

Inmiddels zijn door het college verkeerskundige onderzoeken gedaan en ligt er een eerste schetsontwerp voor de versmalling. Visser: “Het college wil de Amsterdamsevaart zo snel mogelijk versmallen. Dit dreigt echter een weg te worden met een paar meter brede groenstroken tussen de rijbanen waar de buurt niets aan heeft. Door de weg anders in te richten komt er ruimte voor een tijdelijk park waar bijvoorbeeld moestuintjes kunnen komen. Het park kan tot 20 meter breed worden. Dat zou echt een aanwinst zijn voor deze versteende buurt!”

De ChristenUnie pleit er voor de rijstroken zowel richting het centrum als richting Amsterdam te concentreren op de huidige zuidelijke rijbaan. Hierdoor komt de hele noordelijke rijbaan vrij. Met dit alternatieve plan kan volgens de ChristenUnie ook de bouw van woningen langs de Amsterdamsevaart worden versneld. “De bouwkavel is straks helemaal vrij. Er ontstaat dan geen ingewikkeld geschuif met tijdelijke rijbanen om ruimte te geven aan het bouwverkeer. Dit bespaart kosten en tijd. Een ontwikkelaar kan zo aan de slag. Nu de economie aantrekt zou dit gebied wel eens veel sneller tot ontwikkeling kunnen komen want woningen zo dicht bij het centrum zijn erg gewild. En mocht woningbouw toch niet doorgaan: dan kan het park een permanente status krijgen.” 

Donderdag zal de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie indienen waarin het college wordt verzocht bij de verdere uitwerking van de plannen voor de Amsterdamsevaart een variant met het tijdelijke “Vaartpark” te onderzoeken.

\

 

« Terug

Archief > 2015 > oktober

Geen berichten gevonden